Erhvervsgrunde
til salg

Erhvervsområdet Tietgenbyen er et 270 hektar stort område med erhvervsbyggegrunde til virksomheder indenfor alle brancher. Erhvervsbyggegrundene og områderne omkring er udviklet til at klare tung trafik, men det er også udviklet til meget andet. Tietgenbyen er således fordelagtigt inddelt i områder for alt fra kontor- og servicevirksomheder, vidensorienterede virksomheder, industri- og håndværksvirksomheder til tungere industri. Det betyder, at du med køb af en erhvervsgrund i Tietgenbyen bliver nabo til andre med samme profil og behov, som du har. Kontakt os for vejledning om valg af erhvervsbyggegrund.

Erhvervsgrunde med grønne omgivelser

De mange erhvervsbyggegrunde i Tietgenbyen, ligger i et grønt og naturskønt område. En flot beplantning og smukt anlagte alleer i hele området, gør området yderst indbydende at opholde sig i. Tietgenbyen lever således op til moderne virksomheders krav og forventninger til at kunne tilbyde både ansatte og kunder et attraktivt erhvervsområde.

Masser af gode udvidelsesmuligheder

Det er et særkende for Tietgenbyen, at virksomhederne, der har investeret i en erhvervsgrund, bliver boende i området. Det kan hænge sammen med de gode udvidelsesmuligheder, der er. Faktisk har halvdelen af virksomhederne allerede nu købt tillægsarealer for at fremtidssikre til kommende udvidelser. Har du spørgsmål til valg af erhvervsbyggegrund, så tøv ikke med at kontakte os.

FAKTA

  • Lokalplaner for området skal respekteres
  • Grundstørrelse aftales med Odense Kommune
  • Odense Kommune betaler udgifter til udstykning
  • Køber står for tilslutning og stikledninger til el, fjernvarme, vand og kloak
  • Køber står for udgifter til tinglysning og skøde
Se de ledige grunde her
Vækst

Vækst

"Jeg er sikker på, at vi i fremtiden gerne vil udvide, og det er der god mulighed for."

Michael Blessing
Adm. Direktør Bevo Nordic