Vær modig og eksperimenterende – fremtidens kommunikationsvirkelighed

Del på:

Hvis du føler, at din virksomhed famler sig frem i kommunikationen og ikke helt ved, hvad konsekvenserne er – så er du ikke alene.

Og faktisk gør du det helt rigtige! Vi har spurgt fremtidsforskeren og medieanalytikeren om, hvordan virksomheder bedst begår sig i fremtidens kommunikationsunivers.

”I mediebranchen opleves 2018 som en vild omstillingsperiode, hvor ingen er sikre på, hvor vi er på vej hen. Det eneste, vi er enige om, er, at vi ensrettet er på vej væk fra det, vi kommer fra.” De næsten poetiske ord er Jan Birkemoses. Som medieanalytiker og chefredaktør på Medietrends.dk ved han, hvad han taler om.

Han påpeger, at der også er et samfundsmæssigt niveau i medievirkeligheden: ”Vi har rykket os fra, at autoritære massemedier styrede dagsordenen til et fragmenteret mediebillede, der er autonomt, næsten anarkistisk. Vores fælles samtaleplatform er udraderet, og Facebook kan ikke erstatte denne – det er jo et medie mellem dig og mig.”

”Vi udpeger helte i kommunikationen og mener, at de kan alt – fx når journalister pludselig ved mere om udenrigspolitik end politikerne selv. Det medfører en mangel på respekt for kommunikatørens faglighed”

Marianne Levinsen, Forskningschef

Buzzwords til du brækker dig

Og det fragmenterede mediebillede har konsekvenser, siger forskningschef hos FremForsk, Marianne Levinsen: ”Vi udsættes som forbrugere for de samme nyheder 10.000 gange på forskellige platforme, og jo mere vi får ind af det samme, des mere sorterer vi. Vi bruger keywords til at finde ud af, om der er noget, der interesserer os. Og dét er helt individuelt og skifter hele tiden. Buzzwords bliver med tiden udvandet – hvis jeg siger ’Disruption’ til et af mine foredrag, er publikum ved at brække sig, fordi begrebet er blevet voldtaget i øst og vest.”

De ærlige svar

Marianne Levinsen påpeger, at vi udpeger helte i kommunikationen og mener, at de kan alt – fx når journalister pludselig ved mere om udenrigspolitik end politikerne selv. Det medfører en mangel på respekt for kommunikatørens faglighed. Men hvorfor så al denne opmærksomhed på netop at inddrage medarbejderne i kommunikationen? ”Vi tror, vi får de ærlige svar, når vi bruger Employee Advocacy som led i vores kommunikationsstrategi,” siger Marianne, men prikker samtidig til den helt relevante problemstilling: ”Vi oplever et troværdighedstab. Når journalister endorser brands i blogs og blade svækkes deres troværdighed,” forklarer Marianne.

Fremtidens krav

Og kravet til troværdigheden vil kun blive større i fremtiden, hævder eksperterne. ”De næste medarbejdere, vi vil møde i virksomhederne, er meget kritiske: De vil kun have ærlig kommunikation. Og de former såkaldte ’Gated Communities’, hvor de selv designer og bestemmer, hvem de vil modtage kommunikation fra. Dem, der lige nu er 15-20 år, er meget bevidste om det,” forklarer Marianne Levinsen. For at blive lukket ind må virksomheder altså kommunikere emner, der interesserer de unge.

Jan Birkemose håber, at fremtidens mediebrugere stiller krav om kvalitet. Med det mener han kommunikation, der er gennemarbejdet, nøje udvalgt, neutral, troværdig og relevant.

Når vi kræver kvalitet – hvad betyder det så med mængden af kommunikation fra virksomheder i fremtiden? ”Når vi taler kvantitet, så tegner der sig to krav i fremtiden: Vi vil have meget korte informationer; det hurtige, der giver os overblik og nyheder. Men vi vil også have de lange informationer, hvor vi fordyber os i det, der er relevant for os. Og hvad det er, er helt individuelt. Nøgleordet er at personalisere indholdet i kommunikationen. Både i nyhedsmixet, så det rammer individuelt. Men også i historierne, så de er versionerede og individualiserede,” siger Jan Birkemose.

Vi må oppe os

”Samlet vil der være mere støj i fremtiden. Men det vil opleves mindre for den enkelte, fordi vi får informationer gennem platforme, der forsøger at ramme os bedst muligt. Den betalte støj slipper vi ikke for,” siger Jan Birkemose.

Og Marianne Levinsen bakker ham op: ”En af de største udfordringer for fremtidens kommunikation er, at de unge kræver interaktiv og direkte kommunikation. De kan ikke finde ud af e-Boks og at lede efter knapperne eller scrolle langt. Virksomheder skal derfor hurtigt kunne customize og personliggøre kommunikationen, så man hurtigt får svar på de spørgsmål, man har. Og også dét er jo helt individuelt – det er udfordringen!”

Marianne Levinsen mener, at mange virksomheders hjemmesider egentlig er gammeldags: ”Så virksomhederne må oppe sig og lære af sites som Airbnb og GoMore, der netop giver de hurtige svar,” siger hun.

Rust dig til fremtiden

I fremtiden vil det blive denne hurtige interaktion med direkte løsninger og ærlighed, der vil tegne virksomheders kommunikation iflg. fremtidsforskeren. ”Vi vil se en opblomstring af platforme, der kan hjælpe os med at sortere i informationer og målrette kommunikationen,” forklarer Marianne Levinsen.

Jan Birkemose ser også en anden tendens, der får konsekvenser for virksomhederne: ”Fremtiden vil kun blive mere digitaliseret. Og virksomheder vil benytte sig endnu mere af digitale features som AR, Mixed Reality og VR. Vi kan ruste os til fremtidens mere digitaliserede virkelighed ved at sætte os på førersædet og være en del af den. Det gælder om at være åben, modig og agil og fordomsfrit overveje mulighederne i de nye teknologier. Virksomheder bør diskutere og afprøve nye teknologier, selv om de ikke umiddelbart ser ud til at være et værktøj for virksomheden. Så bliver virksomheden i det mindste klar over, hvad de takker nej til.”

Hvad skal du kunne i fremtiden?

Fremtidens kommunikation skiller sig for alvor ud med sit krav til ærlighed: ”I fremtiden er vi nødt til at forklare, hvorfor løsninger måske koster mere hos os, fordi vores forbrugere er meget mere kritiske og kræver troværdigheden. Man kan derfor komme langt med bare at sige det, som det er. Også når det handler om penge,” siger Marianne Levinsen. Jan Birkemose har også en opfordring til din virksomhed for at klare dig i fremtidens mediebillede: ”Mit bedste råd til virksomheders fremtidige kommunikation er at gribe de nye muligheder: Vær modig og eksperimenterende.”

Om eksperterne

Ansvarshavende udgiver: Tietgenbyen
Redaktion: Forsstrøm

Del på:
Virksomheder i Tietgenbyen

Mangler dit logo på listen? Skriv en besked til os og vi får det sat ind!

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om køb af grund i TietgenByen, har du spørgsmål eller vil du blot høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?