Stå ved dit ansvar, leder!

Del på:

Hvis du gerne vil gøre din virksomhed mere bæredygtig, findes der helt konkrete tiltag, du kan tage fat i. Men først skal du træffe beslutningen. Ph.D. og professor emeritus i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt giver sine bedste råd her.

Bæredygtighed. Det er svært at være modstander af. Men måske mindst lige så svært at gå fra tanke til handling og omsætte de gode intentioner til praksis. Det handler om det store ord: Ansvar.

Ph.D. og professor emeritus i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt mener, at mennesket som et unikt væsen har en forpligtelse til at tænke og lede bæredygtigt: ”Mennesket kan træffe beslutninger, der rækker langt ud over dets egne umiddelbare behov. Ja, mennesket kan destruere selve kloden. Derfor er det nødvendigt at knytte begreberne ledelse/lederskab og bæredygtighed sammen, fordi ledelse er én af vejene til bæredygtighed”, siger han.

“Bæredygtig udvikling beror på os mennesker og de beslutninger, vi træffer – som borgere, vælgere, forbrugere, politikere og virksomhedsledere.”

Steen Hildebrandt,Ph.D. og professor emeritus i organisations- og ledelsesteori

Vi skal tænke bæredygtighed ind i alt, vi foretager os

Steen Hildebrandt var forud for hipsterne og millenials’ene, der dyrker det bæredygtige i en næsten religiøs doktrin for at gøre deres for at redde kloden. Og måske også for at pudse glorien, når tømmermændene alligevel indhenter med cravings for en kebabfyldt dürümrulle i alufolie. Steen Hildebrandt har talt om bæredygtighed i årevis. Hvorfor er det stadig aktuelt at tale om bæredygtighed? ”Jeg tror, at bæredygtighed vil være en vigtig dagsorden – for altid. Det er vigtigt, at vi i alt, hvad vi foretager os, indtænker naturen og det langsigtede ansvar for klodens udvikling”, forklarer Steen Hildebrandt.

Steen Hildebrandt hævder, at bæredygtighed er en forudsætning for vækst og god ledelse: ”Vi må gerne tænke vækst, men den vækst, vi taler om og stræber efter, skal være bæredygtig. God ledelse opfatter jeg som den, der indtænker bæredygtighed som en vigtig dimension i, hvordan man tænker og praktiserer ledelse.”

Din rolle som leder

”Bæredygtighed kommer ikke af sig selv. Bæredygtighed kommer af, at nogle mennesker beslutter sig for bæredygtighed. Så bæredygtig udvikling beror på os mennesker og de beslutninger, vi træffer – som borgere, vælgere, forbrugere, politikere, virksomhedsledere etc.”, siger Steen Hildebrandt. Det er altså her, du som leder kommer ind i billedet. Det er dig, der kan beslutte, om din virksomhed skal være bæredygtig.

Men ansvaret hviler ikke på dig alene, når bæredygtighed skal bredes ud i virksomheden: ”I den enkelte virksomhed beror bæredygtighed på de mennesker, der er medlem af bestyrelsen, direktionen, ledere af sektioner, afdelinger mm.”, siger Steen Hildebrandt. Dig inklusive, selvfølgelig. Men hvis det skal eksekveres med succes, er I flere om det. Du kan påtage dig ansvaret at være den første, der siger det højt og kommer med konkrete forslag. Og får resten af virksomheden med.

Brug naboerne

Ét forslag kan være at organisere sig med de virksomheder, man deler adresse med. I fællesskab kan virksomheder i et erhvervsområde imødekomme bæredygtighed ved at tale sammen, dele viden, hjælpe hinanden og indgå nye former for partnerskaber, mener Steen Hildebrandt

På den måde bliver bæredygtighed en god forretning: Den cirkulære økonomi er en mere bæredygtig måde at anskue en forretning på, hvor det giver mening at indgå i et regulært samarbejde med sine naboer. Det kan fx handle om at genanvende restprodukter eller at skabe nye, innovative løsninger – alt sammen med ønske om at øge værdien og samtidig forlænge levetiden for klodens ressourcer.

Katastrofe-tanken

Men det er faktisk ikke noget, du kan vælge, mener Steen Hildebrandt. For hvis du praktiserer en ledelsesstil uden tanke på bæredygtighed, fører det til krise og splittelse: ”Hvis verdens lande, herunder verdens virksomheder, bliver ved med at producere ikke-bæredygtigt, så er min opfattelse, at så bevæger verden sig mod egentlige katastrofer.”

”Hvis verdens lande, herunder verdens virksomheder, bliver ved med at producere ikke-bæredygtigt, så er min opfattelse, at så bevæger verden sig mod egentlige katastrofer.”

Steen Hildebrandt, Ph.D. og professor emeritus i organisations- og ledelsesteori

Verdensmålene er dit redskab

Ifølge Steen Hildebrandt findes der et redskab, som kan hjælpe dig og din virksomhed med at blive klar til fremtidens bæredygtighedskrav: ”Jeg ser, at bestyrelser, direktioner, tillidspersoner, medarbejdere og samarbejdspartnere skal kende til, vide om verdensmålene og bæredygtighed. De skal betragte verdensmålene – som den yderste definition på bæredygtighed – som en strategisk referenceramme, som man skal arbejde med og tage hensyn til, når man arbejder med visions- og strategiformulering”.

Steen Hildebrandts bedste råd til dig er: ”Ledere – og alle mennesker – skal interessere sig for bæredygtighed, verdensmålene – og ikke mindst for målenes og bæredygtighedsbegrebets baggrund og udvikling frem til den situation, verden og verdens lande og virksomheder er i lige nu. Det er i høj grad et spørgsmål om viden, indsigt. Og i anden omgang er det selvfølgelig et spørgsmål om handlinger, om initiativer, om at gå nye veje – om at turde gå nye veje og tænke nye tanker – om markedet, kunderne, finansierings- og investeringskilder, om medarbejdere, rekruttering, virksomhedskultur mm.”

Find inspiration her:

Teknologisk Institut

Danmarks grønne investeringsfond

Odense bæredygtighedsråd

Cirkla – Akademi for plastgenanvendelse

Miljøstyrelsens portal – CirkVirk

Ansvarshavende udgiver: Tietgenbyen
Redaktion: Forsstrøm

Del på:
Virksomheder i Tietgenbyen

Mangler dit logo på listen? Skriv en besked til os og vi får det sat ind!

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om køb af grund i TietgenByen, har du spørgsmål eller vil du blot høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?