Morten Albæk – Q&A om bæredygtighed

Del på:

Træt af løftede pegefingre om at huske at sortere kaffekopper, franskbrødskrummer og typen af papir du lægger i printeren? Bare rolig; den bæredygtige bæredygtighed starter et helt andet sted. Vi har spurgt filosof og erhvervsmand Morten Albæk om, hvordan du leder bæredygtigt, og hvad du kan gøre her og nu.

Q: Hvad skal der til, for at en virksomhed bliver bæredygtig?

A: Hvis man tager ordet sustainability, som den danske bæredygtighed udspringer af og brækker det ned, så betyder det ’ability to sustain’. ’Sustain’ er en sammentrækning af de to latinske ord ’sustinere’ og ’tenere’, der betyder hhv. at holde noget oppe eller oprejst og at strække eller fortsætte noget. Så hvis en virksomhed bogstaveligt talt skal leve op til definitionen på at være bæredygtig, skal den evne at holde ’noget’ oppe, det vil sige bære det, og strække den evne så længe som muligt. Dette ’noget’, når vi taler bæredygtighed i dag, er ofte det sociale liv eller det økologiske eller miljømæssige liv. Men i sidste ende handler det om det menneskelige liv. Om at skabe rammerne og infrastrukturerne til at sørge for, at det liv, vi har fået, bliver så meningsfuldt om muligt. Så min holdning er, at en virksomhed først for alvor er bæredygtig, når den evner at ’bære livet’ for de mennesker, den omgiver og interagerer med og er i stand til at støtte de mennesker i at ’fortsætte’ deres liv på en meningsfuld måde, hvad enten det er medarbejdere eller kunder.

Med tanke på hvor mange mennesker, der i dag hverken kan ’bære’ eller ’fortsætte’ livet, fordi de er ramt af stress, angst, depression eller ensomhed, bør vi som virksomheder og ledere spørge os selv og hinanden, om vi reelt er bæredygtige. Og det vel at mærke før vi kaster mange velmente ressourcer efter at sænke den miljømæssige påvirkning af vores drift. Det er bestemt ekstremt vigtigt. Men filosofisk set nytter det jo ikke noget at gøre miljøet renere og sundere og dermed livet længere, hvis ikke vi først sikrer, at det liv har nok kvalitet og mening til, at vi kan bære det og dermed fortsætte det.

”To tredjedele af alle forbrugere vil betale mere for produkter, der er produceret med omtanke for sociale og miljømæssige forhold”

Morten Albæk, Filosof og stifter af Voluntas Advisory

Q: Hvordan leder man bæredygtigt?

A: Hvis vi erkender at bæredygtighed handler om det menneskelige liv, så bør man lede ud fra, at flest muligt af de mennesker, man leder, hverken taber eller standser livet, fordi de ikke kan ’bære’ det. Det vil sige, at man leder ud fra og måler på, at flest muligt af ens medarbejdere føler en mening i livet med det arbejde, de udfører. Mening er for mig at se den vigtigste byggesten i vores eksistentielle immunforsvar, og kan vi ledere skabe et positivt bidrag til at styrke dette, så er vi langt. Jo flere mennesker, der vinder et eksistentielt overskud, des større vil overskuddet også være til at styrke den sociale, økonomiske og miljømæssige bæredygtighed af vores virksomheder.

Q: Kan bæredygtighed komme nedefra, eller skal det være en leder, der driver det?

A: Kravet om bæredygtighed kommer alle steder fra. 90 pct. af alle forbrugere mener i dag, at virksomheder bør vægte en positiv indvirkning på samfundet lige så højt som forretningsspørgsmål (Havas, 2018) og majoriteten af de generationer, der entrerer arbejdsmarkedet i disse år, ønsker først og fremmest at arbejde for virksomheder, der prioriterer bæredygtighed. Derudover har krav fra investorer medvirket til, at andelen af virksomheder, der rapporterer på ansvarlighed, er steget fra 20 pct. til 85 pct. på få år. Kapital, medarbejdere og forbrugere flytter med andre ord i stigende grad derhen, hvor de mærker, der er et ambitionsniveau og et formål, der rækker længere og dybere end til næste kvartalsregnskab eller udbyttebetaling. Fordi der rent etisk er sket et nybrud omkring, at værdien af penge i højere grad end før afhænger af måden, hvorpå de er tjent. Det er ikke længere nok at organisere vores virksomheder udelukkende ud fra legalitet og tilsige, at så længe vi holder os nogenlunde inden for lovens rammer, så kan vi være stolte af den måde, vi tjener vores penge på. Legalitet og lovgivning er jo teknisk set bare en kollektivt defineret maksimumramme for, hvad du må gøre af ugerninger og idioti uden at blive straffet. Og der mener jeg godt vi kan tillade os at være en lille smule mere ambitiøse. Dertil kommer, at der efterhånden også er pæn evidens for, at de virksomheder, der formår at organisere sig omkring et formål, der i sit epicenter udspringer af at ville gøre en positiv forskel for den omkringliggende verden, viser sig at være en langt bedre investering, end en traditionel virksomhed, der udelukkende har kortsigtet profitmaksimering til formål. To tredjedele af alle forbrugere vil betale mere for produkter, der er produceret med omtanke for sociale og miljømæssige forhold, og de selvsamme afsættende virksomheder har en signifikant lavere omsætning af medarbejdere.

”Hvis vi kan regulere den luft, der omgiver os, så er det ingenlunde urealistisk at forestille sig, at vi også begynder at regulere det psykiske og mentale arbejdsmiljø”

Morten Albæk, Filosof og stifter af Voluntas Advisory

Q: Hvordan breder man bæredygtighed ud i virksomheden? Findes der konkrete tiltag? Noget, man kan gøre her og nu?

A: Det starter indefra og ud. Hvis ikke det ligger i virksomhedens DNA og etik, og hvis ikke det er en strategisk prioritet, men alene lever som et CSR-foretagende på siden af virksomhedens kerneforretning eller som en kommunikationsøvelse på toppen, så slår det aldrig for alvor rod i organisationen. Og det starter i allerhøjeste grad med at sikre, at de mennesker, der hver dag træder ind ad døren og bruger halvdelen af deres vågne hverdagstimer på at tjene din organisation, mærker, at deres bidrag giver mening for både dem og den sociale og miljømæssige virkelighed, de er en del af. Og det behøver ikke at være hverken abstrakt eller hippieøst. Med tanke på, hvor mange mennesker, der er ramt af stress, og at arbejdet for 95 pct. af alle tilfældene er en del af årsagen, kunne det jo være en nærliggende ambition, at man i sin virksomhed aktivt arbejder for at sikre, at ingen udsættes for en ledelse eller et pres, der gør dem decideret syge. Og at man vel at mærke belønner dem, der lykkes i det og uddanner dem, der ikke gør. Uanset hvor gode finansielle resultater, man som leder har skabt, kan det aldrig nogensinde kompensere for, at det har ødelagt menneskeliv på vejen dertil.

Q: Hvilke krav stiller fremtidens bæredygtighed til virksomheder?

A: Der er med rette meget fokus på miljømæssig bæredygtighed, men for mig at se er vi i mindst lige så høj grad presset på vores eksistentielle bæredygtighed. Aldrig nogensinde før har der været dokumenteret så mange mennesker med stress, depression, ensomhed og angst. Enten reagerer markedet og borgerne i samspil ved, at individer og organisationer bruger deres frie vilje og frihed til at løse denne udfordring. Alternativt reageres der politisk. Vi har vidst siden 1960erne, at klimaforandringer var en signifikant samfundsmæssig udfordring, men fordi markedet og borgerne ikke reagerede, er virksomhederne i stigende grad blevet udsat for politisk regulering i form af kvoter og krav om rapportering og transparens. Det samme vil ske ift. det eksistentielle forfald, vi er vidner til, og som virksomheder og organisationer bærer en stor del af ansvaret for. Hvis vi kan regulere den luft, der omgiver os, så er det ingenlunde urealistisk at forestille sig, at vi også begynder at regulere det psykiske og mentale arbejdsmiljø og dermed den mening, som arbejdet bidrager med til vores liv. Som samfund kan vi ganske enkelt ikke leve med det produktivitetstab, det medfører, og som mennesker kan vi forhåbentlig heller ikke finde det etisk at retfærdiggøre vores gøren og laden ud fra, hvad der er legalt.

Ansvarshavende udgiver: Tietgenbyen
Redaktion: Forsstrøm

Del på:
Virksomheder i Tietgenbyen

Mangler dit logo på listen? Skriv en besked til os og vi får det sat ind!

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om køb af grund i TietgenByen, har du spørgsmål eller vil du blot høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?