Mere coach, mindre chef – generation Y vil ha’ mening med galskaben

Del på:

 

Egocentriske zappere overtager arbejdsstyrken

Faktum er, at generation Y er en stor del af arbejdsstyrken og også gør deres indtog på direktionsgangene.

I 2025 vil 75 % af arbejdsstyrken, globalt set, bestå af generation Y’ere. For at få det bedste frem i den generation, må du, som leder omstille dig og mere end nogensinde før fokusere på udvikling, feedback og dialog.

Generation Y er blevet omtalt som zappere, anerkendelseshungrende og egocentriske, men de rummer et enormt potentiale.

En organisations styrke bliver i en rapport fra Gallup kædet direkte sammen med, hvordan medarbejdere fra generation Y præsterer i organisationen. Er de engagerede, vil deres engagement smitte af på virksomhedens produktivitet og innovation. Føler de derimod, at arbejdet er meningsløst, vil de være svære at motivere og fastholde.

”Med en Y’er ved roret bliver der langt større rum til diversitet i forhold til de ideer, der blomstrer undervejs i beslutningsprocessen. Der ligger et enormt potentiale i generation Y’s indtog på ledelsesgangen, når det handler om at åbne op for nytænkning.”

Søren Blem Bach, psykolog og generation Y’er i artiklen ‘Ny ledertype på vej

Dovne, larmende og respektløse er de.

De voksne og de etablerede har til alle tider klaget over ungdommen. Men generation Y er ikke vanskeligere end tidligere generationer!

Der er dog ingen grund til at være bekymret over generation Y. I hvert fald mener lektor Torben Andersen fra Aarhus Universitet, at de frustrationer og bekymringer, som han kan høre blandt ledere og brancheorganisationer, ikke skyldes, at ungdommen er usædvanligt krævende, forkælet eller urealistisk i deres forventninger. De er bare anderledes end de foregående generationer.

”Der er ikke noget belæg for, at denne generation skulle være vanskeligere at håndtere end andre generationer. De er bare vokset op i en anden tid, og har en anden måde at gøre tingene på, men den kan være lige så god – eller bedre – end den eksisterende.”

Torben Andersen har til daglig base i Aarhus Universitets afdeling i Herning, hvorfra han både underviser, forsker og holder foredrag om forandringsledelse, human ressource management og organisationsteori

68’er – kom ned fra din høje hest.

Da 68’er generationen kom på arbejdsmarkedet, var der hårdt brug for dem. Mange ting blev indrettet efter deres ideer og ønsker. Nu kan det se ud som om, at de synes, at det er lidt svært at gøre det samme, for den nye generation, siger Torben Andersen. Da generation X kom på arbejdsmarkedet, var den store generation før dem ikke klar til at forlade det. Så 68’er generationen beholdt de magtfulde poster og dermed også arbejdsmarkedets betingelser, som de foretrak dem. Men nu er den store generation ved at forlade arbejdsmarkedet – hvis de ikke allerede har gjort det – og en ny generation er på vej ind på ledelses- og direktionsgangene. Og de vil hellere end gerne ændre på spillereglerne.

Den unge generation Y er drevet af et ønske om udvikling, ansvar, spændende opgaver og en større sammenhæng. For dem er materielle goder ikke så vigtige, som det har været for tidligere generationer, så de er svære at motivere alene med lønnen. De er meget fællesskabsorienterede og har et stort ønske om at bidrage. De vil bare gerne gøre det på nogle andre præmisser.

 

Giv feedback eller få frustrerede Y’ere

– Undskyld, kunne du lige komme med ind på chefens kontor?

Den sætning kan få det til at løbe koldt ned af ryggen på 68’er- og X-generationen. For hvorfor skal man ind og tale på chefens kontor? Er der sket en fejl, er der er nedskæringer undervejs eller en omstrukturering, som desværre gør visse stillinger overflødige?

Er medarbejderen derimod en ung fra Y-generationen, så vil præcis den samme sætning ikke give anledning til bekymrede panderynker. Tværtimod vil det give anledning til frustrationer og modløshed, hvis ikke chefen med jævne mellemrum kalder ind på kontoret til en samtale om, hvad der går godt, hvad der kunne blive bedre, hvilke tiltag der skal arbejdes med i den kommende tid, og hvordan den overordnede udvikling for virksomheden ser ud.

Generation Y bliver mere engageret i deres arbejde, når deres arbejdsgiver opretholder en løbende kommunikation og giver hyppig feedback. 44 % af de, der har regelmæssige møder, føler sig engagerede i deres arbejde, hvorimod det kun er 20 % af dem, som ikke har regelmæssige møder.

Men møder, feedback, løbende dialog og sparring tager tid, og det kan udfordre de tidligere generationer, som ikke har samme behov. Kun 21 % af medarbejdere fra generation Y ser deres arbejdsgiver på ugentlig basis, og hele 56 % fortæller, at de møder deres arbejdsgiver mindre end en gang om måneden.

– Ledere, der ikke har lyst til at inddrage deres medarbejdere, men i stedet kan forfalde til ”hold kæft og pas dit arbejde”-mentaliteten, kan få rigtig svært ved at motivere den unge generation siger Torben Andersen.

Det skal man som leder forholde sig til. Hvis man har det svært med de mange afbrydelser, må man selv tage teten og give det nogle rammer. Man kan fastsætte særlige møder eller lave en struktur for, hvornår og hvordan man melder tilbage, men det holder ikke at lade være med at melde tilbage til de unge medarbejdere.

 

”Generation Y er veluddannede, har en lethed i forhold til teknologi og er dygtige til at udvikle sig og omstille sig. De mest talentfulde bliver dygtigere, end deres forgængere.”

Torben Andersen, Lektor v Aarhus Universitet

 

Talentmassen søger udvikling og selvrealisering

En anden udfordring kan ironisk nok opstå, fordi de unge mennesker har en masse godt at bidrage med til arbejdsmarkedet.

– Mange af dem er veluddannede, og de mest talentfulde vil derfor relativt hurtigt kunne glide op i virksomhedernes ledelseslag. Det betyder, at de bliver ledere for mennesker med længere erfaring og mere anciennitet i virksomhederne. Det kan være en udfordring for nogle af de ældre medarbejdere at skulle anerkende, at de unge bliver valgt, fordi de kan noget andet end de ældre, siger Torben Andersen, som ikke er i tvivl om, at den udvikling og det ansvar, som følger med forfremmelserne, også er med til at fastholde de unge på arbejdspladserne.

 

Pak jubilæums-gulduret langt væk

– Det kan være svært at sige noget veldokumenteret om, hvordan den nye generation vil forholde sig til lange ansættelser. De generationer, som kom før Y, har vist en tendens til, at man bliver kortere og kortere tid på den samme arbejdsplads. Der er kommet meget langt mellem de livslange ansættelser, og der er ingen grund til at tro, at den tendens skulle være aftagende, men det er svært at sige noget sikkert endnu. Det kan være, at de ligesom generationerne før dem, vælger at få mere tryghed i ansættelsen, når de etablerer sig med familie og ejerbolig.

Realkreditslån eller ej, så er Torben Andersen ikke i tvivl om, at de arbejdspladser, der er dygtige til at give de unge mennesker udviklingsmuligheder, også bliver dem, som er i stand til at fastholde dem i længere tid.

Udvikling, selvrealisering og bæredygtighed er nogle af de elementer, som generation Y søger i deres arbejdsliv. De virksomheder, som satser på at rekruttere unge og udvælge de bedste til at indgå i et talentudviklingsprogram, vil formentligt være dem, som kan fastholde medarbejderne i længere tid.

Det bekræftes af undersøgelsen fra Gallup, der fortæller, at mange fra generation Y ikke ønsker at skifte job, men at virksomhederne ikke giver dem overbevisende grunde til at blive. 21 % af generation Y har skiftet arbejde inden for det sidste år, hvilket er mere end tre gange så mange som ved andre generationer.

Mening med galskaben

Når den unge generation efterspørger bæredygtighed er det ikke kun i forhold til en miljømæssig profil, men også i livet og virksomheden som helhed. Der skal være en mening med der, de laver.

Balance er et centralt begreb for de unge. Hvis det ikke giver mening i en større sammenhæng, så kan det være svært for dem, at få det til at give mening i dagligdagen, siger Torben Andersen.

Denne artikel er en del af et tema på tre artikler, der kigger på nutidens OG fremtidens arbejdsmarked. Der er udgivet to andre artikler om nutidens og fremtidens arbejdskraft: Læs artiklen ”Her er fremtidens arbejdskraft!” med fokus på industri- og produktionsvirksomhederne, hvor Steen Nielsen, underdirektør i Dansk Industri, deler sin viden. I artiklen ” Stærke globale vinde blæser ind over det danske arbejdsmarked” stiller vi skarpt på freelance- og projektansættelser.

Ansvarshavende udgiver: Tietgenbyen
Redaktion: Forsstrøm

Del på:
Virksomheder i Tietgenbyen

Mangler dit logo på listen? Skriv en besked til os og vi får det sat ind!

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om køb af grund i TietgenByen, har du spørgsmål eller vil du blot høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?