Interview med Niels Duedahl, CEO SE

Jeg vil gerne vinde markedsandele og slå TDC hele vejen hjem til København, men jeg vil gøre det på en ordentlig måde. Jeg bryder mig hverken om snyd eller bissetricks. I min optik handler motiverende ledelse om at nedbryde siloer og gøre kommunikation og arbejdsprocesser simple.

Del på:

Jeg er overbevist om, at alle kan præstere uden at være et dumt svin!

I dag handler god ledelse om meget andet og mere end pisk og hardcore business. Den rette ledelsesstil kan aflæses på bundlinjen og på virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Men hvordan inspirerer, udfordrer og udvikler en motiverende leder sin organisation og sine medarbejdere? Det har vi spurgt en af landets dygtigste ledere om. Han hedder Niels Duedahl, er CEO for SE og så er han tildelt titlen som Årets leder i 2013.

Morgendagens leder skal nedkæmpe det komplekse

”Jeg har stor respekt for intellekt. Særligt for det intellekt, der formår at forsimple. Personligt har jeg gjort det til min mis­sion at føre en livslang kamp imod kompleksitet,” fortæller Niels
Duedahl, CEO for SE. ”Når jeg ser på de udfordringer, fremtidens ledere kommer til at stå ansigt til ansigt med, er en af grundforudsætningerne for at lykkes, at de formår at reducere kompleksitet og skabe sammenhængskraft.

Og at de formår at omstille et analogt forretningssystem til et digitalt. Aldrende virksomheder, som tænker analogt, og som ikke er født i den digitale tidsalder, har bygget enorme mængder kompleksitet ind i deres forretnings­systemer. Det har vi også. Og det er en udfordring, jeg kæmper med næb og klør for at forsimple. Jo mere topleder du er, jo mere skal du måles på, hvor produktiv du gør andre mennesker. Ikke på, hvor produktiv du gør dig selv. Dit eget faglige bidrag er lige­gyldigt. Det handler om, hvordan du får dine folk til at yde deres bedste. Hvordan du formår at demonstrere følgeskab og sammenhængskraft.”

 

Opfør dig ordentligt
og hold ord!

Før vi påbegynder rejsen ind i SE, er vi nødt til at begive os tilbage til Niels’ rødder. Tilbage til det ophav, kulturen i SE er født ud af: ”Jeg er vokset op i Varde, som barn af en politimand og en lægesekretær, i en meget kærlig og omsorgsfuld familie med stærke værdier. Særligt min farfar var en utrolig stærk person, som har inspireret mig al den tid, han levede.
Farfar var mønsterbryder, ligesom mig. Han var selvstændig tækkemand og landmand og havde hele sit liv nogle meget faste værdier i forhold til dét at drive virksomhed. For ham var det essentielt at opføre sig ordentligt og holde ord. Farfar sagde altid: ’Du kan ikke tale om service, hvis du ikke kan holde, hvad du lover!’ Farfar havde også et kodeks for, hvornår et arbejde var udført tilfredsstillende og stillede ekstremt store krav både til sig selv og til os børn, når vi var med ude at arbejde. Han krævede en stærk disciplin. Og vi fik virkelig mange skældud. Til vores trøst fik han lige så mange skældud, når vi kom betuttede hjem og klagede vores nød til farmor”, smiler Niels.
Han fortsætter: ”Farfar var kompromisløsheden selv og ville være ovenud stolt, hvis han i dag kunne se, hvordan vi arbejder med vores kundeløfter her i SE. Han følger mig. Og er grunden til, at jeg i dag er drevet af at opfylde vores løfter til kunderne, som netop bunder i ordentlighed. Selvfølgelig vil jeg gerne se SE vækste endnu mere – jeg vil gerne vinde markedsandele og slå TDC hele vejen hjem til København, men jeg vil gøre det på en ordentlig måde. Jeg bryder mig hverken om snyd eller bissetricks. Vi skal slå vores konkurrenter, fordi vi har en platform og en række produkter, som er bedre end deres. Så simpelt er det.”

 

Jeg ser glæden i at se andre mennesker udvikle sig. Og jeg ser om noget glæden i, at andre mennesker vælger SE til som arbejdsplads. Det er jeg enormt ydmyg overfor – ligesom jeg er ydmyg over at have ansvaret for andres karriere, fordi jeg ved, hvor vigtig den er.

Niels’ vej til motiverende ledelse

”I min optik handler motiverende ledelse om at nedbryde siloer og gøre kommunikation og arbejdsprocesser simple. Igen er det farfar, der spøger. Han stillede altid spørgsmålstegn ved det nødvendige i at gøre ting komplekse. Hvorfor skal en regning være svær at læse? Kompleksitet gør intet andet end at dræbe medarbejderes motivation og kunders gode oplevelse,” påpeger Niels.

Missionen om altid at hjælpe hinanden i arbejdet og gå den ekstra mil for forretningen har rødder i Niels’ grundtvigianske opvækst, hvor fællesskabet er højt prioriteret: ”I SE er vi en sammenbragt flok af energi- og televirksomheder med meget forskellige referencerammer. For mig er det derfor vigtigt, at jeg personligt kan mærke, at alle oprigtigt ønsker at være med på holdet. Jeg hverken kan eller vil være en del af en virksomhed, hvor jeg oplever silodannelser og subkulturer. Hos os er alle uanset titel klar til at ofre egne mål for, at koncernen kommer bedst hjem. Alle tager ansvar. Også uden for egne ansvarsområder. Jeg får ingen ro, før jeg ved, at alle vil en kultur, der bygger på fællesskab. Det betyder, at dem, der ikke vil det samlende fællesskab, ikke er det rigtige match i forhold til SE.”

Kompromisløst kodeks: De 7 leveregler

”Den motiverende samlekraft og måden du er integreret på i en virksomhed er et konkurrenceparameter, jeg er meget optaget af at udvikle på. Netop derfor har vi i SE’s direktion udviklet 7 leveregler, der tilsammen udgør grundpillerne i koncernen, og som er vores fælles måde at arbejde på,” fortæller Niels.

I SE ansætter, afskediger, forfremmer og udvikler de på baggrund af levereglerne. Og er der noget, Niels bliver godt gammeldags sur over, så er det, når han opdager, at medarbejdere nedprioriterer de 7 leveregler. Niels ansætter kun ledere, der virkelig vil arbejde for og med de 7 leveregler. Det er slet ikke muligt at være en del af SE, hvis du kun er sat i verden for at sub-optimere og være i egen silo. Hos SE arbejder alle for at skabe den gode oplevelse. I særdeleshed med henblik på kundeoplevelsen, men også i forhold til at skabe den bedste oplevelse internt medarbejdere imellem. Niels fortæller:
”Det givtige ved vores leveregler er, at de er vokset op i direktionen som et team-kodeks, vi skulle holde hinanden op på internt. Levereglerne skulle ikke have et liv uden for direktionen. I 11/2 år arbejdede vi aktivt med vores kodeks. Og hvert kvartal stod vi til regnskab over for hinanden. Når regnskabets time kom, gav vi hinanden feedback på vores præstationer med afsæt i team-kodekset. Det var svesken på disken! Direkte, men professionelt.”

Leveregler, du kan slå dig på

”Efter købet af Stofa var vi nødt til at skabe en fælles kontekst, der kunne rumme så stor en integration. Vores kodeks blev til leve­regler, der skulle ud til alle medarbejdere. De blev virkelige. De blev til leveregler, den enkelte kunne slå sig på. Jeg husker tydeligt, da jeg mødte alle Stofa-lederne første gang og præsenterede dem for vores leveregler: ’Vi kan tale åbent om alt her i SE,’ fortalt jeg. ’Men vores 7 leveregler er ikke til diskussion. Når det kommer til dem, indgår jeg ingen kompromisser. Og finder jeg ud af, at bare én af jer arbejder imod levereglerne, bliver der gjort kort proces. Når det er sagt, glæder jeg mig enormt meget til at høre om alt det, I kan lære os’.

Med min velkomst gik starten for et udskilningsløb, som kostede på integrationen, fordi jeg var for længe om at se, hvor der skulle ryddes op. Men integrationen lykkedes og i dag tre år senere kan jeg slet ikke se forskel på de tidligere Stofa-medarbejdere og de oprindelige SE’ere. Sammen har vi skabt en helt tredje kultur, som er rodfæstet i levereglerne, og som har fået næring fra de styrker, de gamle Stofa-medarbejdere, de oprindelige SE-medarbejdere og de mange nye dygtige kollegaer har tilføjet i form af nye impulser. Det sjove er, at når du er så kompromisløs i din tilgang til kundeløfter og leveregler, som vi er i SE, så bliver det en fusionsskaber. I dag er de 7 leveregler 6 år gamle.”

Lederen til eksamen!

Niels er fuldt ud klar over, at de 7 leverregler og kundeløfter er grundlaget for den eksamen, han er oppe til hver eneste dag. Både internt i koncernen og eksternt. De er årsagen til, at han af og til stiller åndssvagt store krav til sig selv. Også selvom han udmærket ved, at et højt karrieremæssigt drive har en pris:

”At ville karrieren på toplederniveau er et life choice. Og spørger du mine børn, er jeg da også den far, der aldrig var dér, da de var små. Jeg rejste meget og var sjældent hjemme. Det er prisen. Et af mine bedste råd til morgendagens leder handler derfor først og fremmest om, at du er nødt til at italesætte, hvor høj en pris du er villig til at betale for din karriere. Det er en illusion og hykleri at tro, at du i en topleder-position kan nå alle forældremøder og alle vennerne. Det kan du ikke. Du kan ikke avancere til top­niveau og gå hjem kl. 16.00 hver eneste dag. Igen handler det om at få klarlagt, hvad det er, der driver dig. Dit Why. Hvad er det, du vil måle din succes i? Den anden side af dét spørgsmål handler om, hvem det er, du søger anerkendelse hos? Hvem er det, du arbejder for? Hvem er det, du skal bevise dig selv over for?”


Succesen som leder

”Alle, der præsterer i deres professionelle liv søger anerkendelse. Bagsiden af medaljen er frygten for ikke at være god nok. Det er den dæmon, der hjemsøger stort set alle topledere. Og den har også hjemsøgt mig. For hvornår ser omverdenen, at det bare er Niels fra Varde, der gemmer sig bag titlen?”

Nu kommer jeg jo tættere og tættere på de 50, og med alderen har jeg lært, at det faktisk er ok bare at være Niels fra Varde. Det har taget mig mange år at komme til tåls med den erkendelse. Og det har derfor taget mig lige så mange år at finde ro i mit arbejdsliv. Det er også grunden til, at jeg i dag altid søger tilbage til de grundlæggende værdier, jeg er vokset op med. Rygraden i SE. For selvom jeg er topleder, arbejder jeg ikke kun for mig selv. Jeg arbejder stadig for at få anerkendelse af min familie og mine børn. Det er naturligvis en stor cadeau, når andre ledere peger på dig som Årets leder, men personligt er jeg meget mere optaget af at blive respekteret og klappet på skulderen af mit ophav.

I mine unge år som leder har jeg bestemt også jagtet højere budgetter, mere magt, flere folk, materiel succes og en højere løn. I dag er jeg meget mere optaget af, hvordan vi arbejder. Helt substantielt handler det om, hvordan vi fjerner alle undskyldninger for ikke at præstere. Den måde jeg leder på handler om at skabe noget sammen med andre mennesker. Jeg ser glæden i at se andre mennesker udvikle sig. Og jeg ser om noget glæden i, at andre mennesker vælger SE til som arbejdsplads. Det er jeg enormt ydmyg overfor – ligesom jeg er ydmyg over at have ansvaret for
andres karriere, fordi jeg ved, hvor vigtig den er.”

SE som talentmaskine

”Og når du spørger om, hvad vi gør for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere, er jeg stolt over at kunne fremhæve den talent-tiltrækning, SE har, når vi henter medarbejdere fra landets top 100 virksomheder. Talenter tiltrækker talenter. Det er en selvforstærkende mekanisme. Vi har mange medarbejdere fra gulv til loft som er stemplet ud af store virksomheder med spændende karriereveje, og som er kommet til os udelukkende på grund af kulturen. Fordi de vil være i en virksomhed, der bygger på ordentlighed. De vil ikke have en nul-fejls kultur, hvor bebrejdelser sætter dagsordenen. De vil en virksomhed, hvor der er plads til personlig udvikling.

At medarbejdere forlader SE til fordel for større jobs i andre virksomheder er en vigtig del af dét at være talentmaskine. Og hos SE er det lovligt at have ambitioner om at ville andet og mere. Allerede fra jobsamtalen er jeg meget nysgerrig på, hvad en dygtig kandidat vil efter SE. Og som den vestjyde og handelsmand jeg er, bruger jeg gerne mit netværk til at hjælpe vores talenter videre, når de har lagt X antal år i mine hænder og samtidig præsteret over middel. Ikke noget gennemsnitspis! Til gengæld garanterer jeg, at kandidaten rejser herfra med en betragtelig højere markedsværdi.

Under normale omstændigheder er det tabu, men i min optik er det en kæmpe fordel, at vi taler åbent om kandidaternes karrieremæssige fremtidsplaner. Det betyder, at jeg i dag ved, at jeg mister to super dygtige medarbejdere til større jobs i andre virksomheder. Og når min 30-sekunders skuffelse har lagt sig, bliver jeg da også enormt stolt over at levere så dygtige kræfter videre. I min optik er det største, du kan opnå som leder, at se andre folde sig ud og blive til endnu mere.”

Lederen som inspirator og kulturbærer

”I min rolle som CEO er jeg både inspirator og kulturbærer. Jeg står for de værdier i SE, folk spejler sig i. Netop derfor er der ikke plads til middelmådighed. Vores leveregler og kundeløfter skal omsættes til virkelighed hver eneste dag. Hvis du som motivator vil flytte kulturen i en virksomhed – og gøre den til mere end ord på en plakat – er der 3 ting, du ALDRIG må fejle på:

1: Du SKAL være den ultimative rollemodel. Jo højere oppe i systemet, du befinder dig, jo mere rollemodel skal du være. Er du ikke det, er du utroværdig.

2: Du SKAL kunne slå dig på kulturen. Du skal efterleve virksomhedens kultur med sjæl og krop. Du skal være beviset på, at jeres kundeløfter, leveregler og værdier er mere end bare ord.

3: Du SKAL vinde på kultur. Det gør du ved at løfte de gode kulturbærer op i virksomheden. De skal forfremmes, have mere i løn og mere magt. På den måde sender du et signal til de øvrige medarbejdere om, hvad det er, du gerne vil have mere af. Værdierne bliver personificeret.

Som leder hos SE bliver du målt på, hvor godt du performer i forhold til vores kultur: Leveregler og kundeløfter. Jeg er overbevist om, at alle kan præstere uden at være et dumt svin! At have det sjovt på en arbejdsplads og binde knuder på hinandens ærmer betyder ikke, at du ikke også kan være død-seriøs. Ligesom dét at være empatisk og medfølende som leder ikke konflikter med konsekvent ledelsesstil,” slutter en veloplagt Niels Duedahl.

Del på:
Virksomheder i Tietgenbyen

Mangler dit logo på listen? Skriv en besked til os og vi får det sat ind!

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om køb af grund i TietgenByen, har du spørgsmål eller vil du blot høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?