Her er fremtidens arbejdskraft!

Del på:

 

Opsvinget buldrer derudaf, arbejdsløsheden er allerede nu rekordlav

Vi er tilbage ved de tilstande, vi kendte før finanskrisen, og opsvinget vurderes ikke engang til at være på sit højeste. Det betyder, at mangel på kvalificeret arbejdskraft bliver en udfordring for de danske virksomheder i de kommende år.

Hvordan kan du sikre din virksomhed attraktive medarbejdere? Og hvem er de egentlig? Svaret på det spørgsmål afhænger meget af, hvem man spørger. Artiklen her er en del af et tema på tre artikler, der kigger på nutidens OG fremtidens arbejdsmarkeder og de tendenser, der er. Dansk Industri, som beskæftiger sig med produktions- og industrivirksomheder giver her sit bud.

I næste artikel giver vi et helt andet perspektiv på samme emne, når vi ser på, hvordan virksomheder kan organisere sig mere fleksibelt i fremtiden, fx gennem services som Gigstr – her bliver der fokus på at organisere sig med medarbejdere, der ikke er fast tilknyttet virksomheden, men bliver trukket ind i forhold til de aktuelle opgaver.

I den tredje artikel har vi fokus på Milleniums/Generation Y og hvordan de motiveres med udgangspunkt i et interview med Torben Andersen, som både forsker og underviser i, hvilke udfordringer den nye generation giver virksomhederne, og hvordan de kan tackles.

“Vi hører allerede nu, at det er en udfordring inden for bygge- og anlægsbranchen samt inden for de produktioner, der har behov for faglært arbejdskraft som eksempelvis elektrikere, smede, industriteknikere, IT-uddannede og ingeniører, siger Steen Nielsen, der er underdirektør i Dansk Industri.”

Her er industriens største udfordring i de kommende år

Der er allerede nu konkrete udfordringer med at få arbejdskraft. Blandt Dansk Industris medlemmer oplever de især, at det er et problem at finde unge medarbejdere til de faglærte og tekniske stillinger. Det er også konklusionen i en rapport udarbejdet af Region Syddanmark.

Det hæmmer væksten hos de virksomheder, som bliver ramt:

Han beskæftiger sig til dagligt med arbejdsmarkedspolitik, og han vurderer, lige som så mange andre eksperter, at mange danske virksomheder i de kommende år kun får større udfordringer med rekruttering:

– Alle de fremskrivninger, jeg har set peger på det samme: Det bliver værre. Der er intet, som tyder på, at løsningen er lige om hjørnet. Derfor kommer dette til at stille nye krav til virksomhedernes ledelser.

Steen Nielsen mener dog ikke, at udfordringerne er større, end at det danske erhvervsliv nok skal være i stand til at tilpasse sig dem – men vi går glip af muligheder, som det er i dag.

At tiltrække nye medarbejdere til industrien handler ikke kun om at tiltrække unge medarbejdere. Det handler lige så meget om at tiltrække og fastholde de ældre.

Arbejdskraften tiltrækkes af byerne

Er du leder af en virksomhed, som lige nu overvejer, hvor I skal placere jer i landet for at optimere mulighederne for at tiltrække de medarbejdere, I skal bruge, kan det være en god idé at rette blikket mod byerne.

– Der er stadig en tendens til, at arbejdskraften samler sig omkring byerne. Har man behov for at tiltrække nyuddannede, kan det også være en god idé at skele til de byer, hvor de relevante uddannelsesinstitutioner er, siger Steen Nielsen, og hertil kan man tilføje, at en god infrastruktur også er værd at tage med i overvejelserne, så det er nemt at komme til og fra arbejdspladsen – ikke mindst hvis din virksomhed også vil have mulighed for at tiltrække arbejdskraft fra udlandet som eksempelvis Polen eller Rumænien.

Til gengæld ser han ikke nogle stærke tendenser til, at frynsegoder som kantineordninger og fitnesskort er noget, der for alvor rykker medarbejdere fra en virksomhed til en anden.

– Jeg tror, at de medarbejdere, der har gode forhold på arbejdspladsen, sætter pris på det, så jeg vil ikke sige, at det er ligegyldigt, men det er absolut ikke det, som står øverst på ønskelisten.

Der er i dag en del virksomheder, som ikke har nogen ansatte, der er yngre end 50 år. Og jeg tror, at vi kommer til at se endnu flere virksomheder, som udelukkende beskæftiger mennesker, der er i den sidste halvdel af deres arbejdsliv.

Selvbevidsthed hører alle generationer til

Der bliver ofte talt om den egocentriske, selvbevidste og anerkendelseshungrende ungdom, og det kan nemt give et indtryk af, at de ældre generationer på arbejdsmarkedet ikke har samme behov for at blive set og hørt, men den fordom afkræfter Steen Nielsen:

Når man spørger, hvad der er vigtigt for, at medarbejderne er glade for at gå på arbejde, så svarer de næsten det samme på tværs af generationerne: De vil gerne have faglige udfordringer, have mulighed for at skabe gode og synlige resultater samt få anerkendelse for deres indsats, ligesom de forventer en troværdig og kompetent ledelse. På den måde stiller de ældre og erfarne medarbejdere ikke færre krav end de unge, siger Steen Nielsen, om end der kan være forskel på, hvordan, hvornår og hvor tit man forventer at modtage ros og anerkendelse.

“Medarbejdere vil gerne have faglige udfordringer, have mulighed for at skabe gode og synlige resultater samt få anerkendelse for deres indsats, ligesom de forventer en troværdig og kompetent ledelse.”

Det er heller ikke holdbart at basere sit øgede behov for arbejdskraft på at medarbejderne skal arbejde over i lange perioder – udover at det øger risikoen for fejl og sygemeldinger, så ønsker både unge og ældre medarbejdere en fornuftig balance i arbejdslivet.

De ældre kommer til at redde produktions- og industrivirksomhederne

Nutidens unge er sure rønnebær for mange produktions- og industrivirksomheder, for de fleste unge vælger på trods af kampagner og eksperters anbefalinger stadig gymnasium og humanistiske uddannelser frem for de tekniske og naturvidenskabelige, som er dem erhvervslivet især efterspørger. Desuden er der ikke nok unge mennesker til at udfylde hullet efter de mange, som nærmer sig pensionsalderen.

– Men lige nu er der gode muligheder for at sikre sin virksomheds behov ved at fastholde og tiltrække medarbejdere, der er lidt oppe i årene – medarbejdere der er 50 år eller ældre har i mange tilfælde de kompetencer og den erfaring, der skal til for at dække de behov, som virksomhederne har, og de vil meget gerne blive længe på arbejdsmarkedet, hvis de får nogle spændende arbejdsopgaver, bliver en del af en god virksomhedskultur og bliver mødt af en professionel ledelse, som forstår at påskønne deres indsats. I den henseende er der ikke stor forskel på, hvad de unge og de ældre medarbejdere søger, siger Steen Nielsen.

Han forventer, at de unge også finder deres plads på arbejdsmarkedet side om side med de ældre, men det kommer formentligt til at kræve lidt mere tilpasning af både virksomhederne og de unge. Dels vil der være mange, som ikke får en stilling, der svarer fuldstændigt til deres ønsker, og dels vil lønnen i mange tilfælde være lavere, end den de havde forestillet sig.

Vi har fået 100.000 nye arbejdspladser inden for de senere år – de 90.000 er gået til mennesker over 50 år.

Væksten holder ved

Udlicitering og implementering af robotteknologi kan muligvis også være en del af løsningen, men derudover er det Steen Nielsens overbevisning, at virksomhederne og medarbejderne sammen finder nye veje til at fastholde væksten i de år, der kommer.

– Det her kan skabe plads på arbejdsmarkedet til de grupper, som traditionelt har haft svært ved at finde sig et arbejde. Nu kan de få en chance, og de virksomheder, som forstår at tiltrække og fastholde arbejdskraften, vil kunne få resultater af det på bundlinjen.

Steen Nielsen sætter blandt andet sin lid til ”den danske model”. Arbejdskraften i Danmark er både dynamisk og stabil. Mens der i flere europæiske lande bliver eksperimenteret med flere projektansættelser og flere freelance-medarbejdere, hvor virksomhederne ikke har nogen forpligtelser, men heller ikke kan høste gevinsterne ved akkumulationen af ekspertise, så ser Steen Nielsen ikke tegn på at samme tendens vil slå igennem i Danmark.

“Det danske arbejdsmarked er et af dem, der bliver kigget på med misundelse fra udlandet. Det er stærkt, dynamisk og fleksibelt. Det giver os gode muligheder for at tackle de forandringer, som kommer til os nu. Men vi står i en brydningstid.”

– Det kan godt være, at der kommer lidt flere medarbejdere med en løsere tilknytning til virksomhederne, men jeg tror ikke, at det bliver en dominerende trend, som man kan se det i visse andre lande. Vores system er bygget væsentligt anderledes op. I Danmark er det relativt nemt for både medarbejdere og virksomheder at afbryde samarbejdet igen, hvis det ikke er attraktivt at fastholde det for den ene af partnerne.

Det danske arbejdsmarked er et af dem, der bliver kigget på med misundelse fra udlandet. Det er stærkt, dynamisk og fleksibelt. Det giver os gode muligheder for at tackle de forandringer, som kommer til os nu. Men vi står i en brydningstid.

Billede af Steen Nielsen: fotograf Hans Søndergård
Ansvarshavende udgiver: Tietgenbyen
Redaktion: Forsstrøm

Del på:
Virksomheder i Tietgenbyen

Mangler dit logo på listen? Skriv en besked til os og vi får det sat ind!

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om køb af grund i TietgenByen, har du spørgsmål eller vil du blot høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?