Gør verdensmål til dine mål

Del på:

FN’s 17 verdensmål har alle hørt om, men hvor mange kan forklare dem? Fortælle, hvad de konkret kan bruges til i vores hverdag og i danske virksomheder? Hvad betyder verdensmål for et land som Danmark, når det mest af alt lyder som noget, der er brug for i fattige lande i Afrika? Som det første land i verden er Danmark lige nu ved at gøre verdensmål til vores mål.

Af Maria Thuesen

Hos Danfoss har FN’s 17 verdensmål været et fokuspunkt siden 2015, hvor verdensmålene blev vedtaget. Men ikke alle 17. Først blev der zoomet ind på fire af verdensmålene. Senere er der kommet flere til.

”Vi begyndte, fordi vi så potentialet i, at verdensmålene kunne være en fælles ramme for det fremtidige arbejde med bæredygtighed i virksomheder, institutioner og regeringer,” fortæller Flemming Lynge Nielsen, der er sustainability director hos Danfoss og kom til afdelingen for Public Affairs og Sustainability for at styrke virksomhedens arbejde med klima og bæredygtighed.

”Verdensmålene taler ind i så mange af de globale udfordringer, som Danfoss adresserer, at vi så – og stadig ser – det som utroligt vigtigt, at virksomheder ”tager deres del af slæbet” for at nå de klimamål, der er sat i fx Paris-aftalen.”

Første opgave for Flemming Lynge Nielsen og kollegerne var at analysere, hvilke verdensmål der ville give mening for Danfoss at arbejde med. Hvilke der var relevante for netop Danfoss. Afdelingen besluttede helt fra begyndelsen, at det primære fokus skulle være på den interne kommunikation. Målene skulle italesættes over for ledelsen, så de fremadrettet kunne forstå og forholde sig til dem. Der blev udarbejdet kommunikationsmateriale – faktisk er der brugt fire år på at arbejde internt med de udvalgte mål, fortæller Flemming Lynge Nielsen.

Og verdensmålene kan virke abstrakte og svære at gribe fat i for borgere i Danmark, hvor vi har en noget højere levestandard end i lande i den tredje verden. Men da vi bor på den samme planet, skal Danmark også bidrage til mere bæredygtighed og grøn omstilling. Og for at vi kan gøre det, så skal verdensmålene gøres danske. Og den proces er i fuld gang lige nu.

”Vores mål” – Danmark er først til at oversætte verdensmålene i åben proces

”Første skridt for at kunne bidrage til verdensmålene er, at vi måler på det. Og skal målene være relevant i Danmark, så skal de tilpasses forholdene i Danmark. Når vi taler fattigdomsgrænse, ligestilling og sundhed, så er der stor forskel på danske forhold og dem der er i tredjeverdenslandene,” fortæller Mikkel Salgaard Bendtsen, der er partner i konsulentfirmaet Geelmuyden Kiese og overordnet ansvarlig for kommunikationen omkring projektet ”Vores mål”.

Et udviklingsprojekt, hvor et udpeget 2030-panel sammen med 70 førende eksperter, Danmarks Statistik samt inputs fra organisationer, virksomheder og helt almindelige borgere i Danmark skal bidrage til en ny formulering med danske indikatorer på verdensmålene. Det handler om at finde frem til, på hvilken måde vi vil måle, hvordan det i Danmark går med at opnå FN’s verdensmål. Alle lande i FN har forpligtet sig til at arbejde for at indfri de 17 verdensmål og oversætte de 169 delmål og underliggende indikatorer til lokale forhold i hvert land. I Danmark har man valgt at inddrage alle, der ønsker at bidrage til processen.

I alt er det blevet til 6000 inputs gennem digitale kampagner, workshops og 17 events – en for hvert verdensmål – rundt om i landet fra Helsingør til Tønder, hvor radioprogrammet Public Service på P1 zoomede ind på hvert enkelt mål og lavede konstruktive radiodebatter om, hvordan verdensmålene bliver blomster i danske haver.

”Verdensmålene bliver hurtigt abstrakte for både borgere og virksomheder. Man tænker, hvad har det med os at gøre. Men verdensmålene er vores mål. Det handler om Danmark. Vores lokalmiljø. Du og jeg. Vi kan alle sammen bidrage og det er lettere, hvis vi har noget målbart at stile efter,” fortæller Mikkel Salgaard Bendtsen.

Det hele samles, og førende eksperter udvælger de mest relevante indikatorer, som så bliver sendt i høring. En endelig rapport samler til sidst sammen og indeholder på den måde en række anbefalinger til folketinget, der i sidste ende beslutter, hvordan vi skal vurdere verdensmålene i Danmark.

Rådgiver: Find dine verdensmål – vælg ikke alle 17

Og skal Danmark gøre en forskel, spiller virksomhederne en stor og vigtig rolle. I Danmark er fokus på grøn omstilling og mere bæredygtig kommet som et ønske nedefra. Det er ikke politikerne, der trækker det ned over samfundet, men borgere, virksomheder og organisationer, der kræver handling på det her område, fortæller Majbritt Skov, der er partner i Deloitte Economics og rådgiver virksomheder i at omsætte verdensmålene i en forretningsmæssig kontekst samt måle værdien af indsatsen.

”Virksomhederne skal drive innovationen, hvis vi skal lykkes med at komme i mål. Fx med de svære ting som reduktion af 70% af CO2. Her er det virksomhederne, der skal sørge for de innovative løsninger, som ikke findes i dag. Og så er der den sociale side af verdensmålene og ambitionen ”leave no one behind”. Hvis alle skal med, skal virksomhederne kunne se en nytte i fx at tage udsatte med ombord og sikre, at de også har en plads.”

Majbritt Skovs bedste råd til virksomheder er, at man ikke skal forsøge at arbejde med alle 17 verdensmål. Det er det, der ofte sker, og så bliver det alt for ukonkret og svært at komme videre. Det gode råd er til gengæld at se på, hvilke verdensmål der er relevante og interessante for den enkelte virksomhed. Hvor kan virksomheden gøre en forskel, hvor ønsker man at bidrage.

”Alle virksomheder på tværs af brancher kan arbejde med verdensmålene og bidrage. Det behøver ikke være den store klinge. Små ting kan også gøre en forskel,” fortæller cheføkonomen.

De virksomheder, hun rådgiver, ved, at det kan være en dårlig forretning ikke at arbejde med verdensmål og bæredygtighed, fordi det er blevet et konkurrenceparameter. Det kan bruges til at dokumentere, at virksomheden tager et samfundsansvar og er en ordentlig arbejdsplads, der bidrager til noget større end bundlinjen. Det betyder meget for medarbejderne, og ifølge Majbritt Skov ser især den unge generation efter, hvordan en kommende arbejdsgiver sørger for andet end et overskud i eget regnskab. Men også over for kunder er det vigtigt. Både ude hos forbrugerne og ved indkøbere – fx i det offentlige – er det vigtigt. Nogle steder et krav.

”Derfor handler det også om risikominimering. Virksomheder tør ikke lade være, for man risikerer at miste kunder.”

Fakta

Sådan kommer du i gang med verdensmålene

– Gode råd fra Majbritt Skov, partner, Deloitte Economics

Udvælg verdensmål: Find ud af, hvilke verdensmål, der er særligt relevant for din virksomhed. Det er for mange virksomheder et stort skridt at prioritere og målrette indsatsen. Ofte vil en virksomhed gerne det hele og så bliver det for ukonkret og bliver ikke til noget.

Hvordan fortolker vi det konkret i vores virksomhed: Få de udvalgte verdensmål omskrevet til en dansk kontekst, så det er til at forstå. Hvad er målsætningen med vores indsats? Fx en mere bæredygtig produktion eller x antal medarbejdere på efteruddannelse.

Hvilken effekt har det, vi gør: Hvad er det, vi skal gøre i vores måde at agere på eller i vores produktion eller øvrige processer for at bidrage til det verdensmål, vi har besluttet os for at arbejde med. Synliggøre, hvad man kan gøre på kort og lang sigt – både for virksomheden og for samfundet omkring.

Hvordan måler vi det: Opstil indikatorer, der er relevante at måle på. Det behøver ikke være mange, men konkrete, velvalgte indikatorer man gerne vil måles på og gerne vil dokumentere. I princippet kan man måle på alt, og der kan opsættes systemer til at gøre det. Målingen kan skaleres ud fra de ambitioner og muligheder, den enkelte har.

Mange er allerede i gang med verdensmålene – uden at tænke over det

Hos Danfoss er arbejdet resulteret i en intern synlighed af verdensmålene, og ledelsen har ejerskab på dem. I dag kender alle ledere verdensmålene og har forståelse for, hvordan de kan bruges som inspirationskilde i det daglige arbejde.

”Vores bidrag sker især gennem produkterne, øget energieffektivitet og påvirkning af beslutningstagere gennem artikler og deltagelse i konferencer og webinarer, hvor vi diskuterer, hvordan hele verden bliver bæredygtig,” fortæller sustainability director Flemming Lynge Nielsen, der synes, det er vigtigt at alle virksomheder forholder sig til verdensmålene. Hvad den enkelte kan bruge dem til – som inspirationskilde for produkt- eller procesudvikling, kommunikationsplatform, grundlag for bæredygtighedsstrategi eller noget helt fjerde.

”Begynd med at læse og forstå målene, og især er det vigtigt at kigge på de 169 delmål, der kan give god inspiration til det videre arbejde. Hvis man skal starte helt fra bunden, er det vigtigt at man taler med andre, der har erfaring på området. Og så skal man ikke blive forskrækket over de mange ord, der er sat på målene, men trække det ned på jorden og sige til sig selv, ”hvad passer til vores virksomhed, og hvordan kan vi få noget ud af verdensmålene”, lyder rådene fra Flemming Lynge Nielsen, der mener, man skal turde sige, hvis der ikke kan gøres ret meget på ens produkter, men så måske i stedet fokusere medarbejdernes sundhed eller andet, der giver mening for virksomheden.

Flemming Lynge Nielsen fortæller om de fire verdensmål, Danfoss har arbejdet med siden 2015:

Verdensmål nummer 6 – rent vand og sanitet

– den er valgt, fordi mange af vores produkter bruges i behandling of transport af vand og spildevand, hvor vi optimerer processer og energiforbrug.

Verdensmål nummer 7 – bæredygtig energi

– den er valgt, fordi den er kernen i de fleste af Danfoss’ aktiviteter, da vores produkter reducerer energiforbrug hos kunderne, samtidig med at de forbedrer kundernes effektivitet.

Verdensmål nummer 11 – bæredygtige byer og lokalsamfund

– den er valgt, fordi rigtig mange af vores produkter indgår i fremtidens bæredygtige byer. Enten fordi de bruges til at bygge byerne (fx hydraulikprodukter), eller fordi de indgår i bygningerne, hvor de optimerer indeklima eller energiforbrug.

Verdensmål nummer 12 – ansvarligt forbrug og produktion

– den er med, fordi vores egen produktion skal være så bæredygtig som muligt. Verdensmål nummer 12 indeholder også madspild, som er et af de helt store fokusområder i Danfoss. Optimering af kølekæden fra jord til bord er kerne i vores Cooling Segment, og de arbejder hver dag på at reducere det globale madspild på op mod 30%.

”Rigtig mange arbejder med målenes temaer, uden måske at være klar over det. Sundhed, diversitet, arbejdsmiljø og ydre miljø arbejder de fleste med, og de temaer indgår også i verdensmålene. Så måske er det et spørgsmål om at kortlægge, hvilke verdensmål man vil arbejde med og så måske konstatere, at man allerede gør en hel del.”

Danmark er det første land i verden, der laver en så involverende proces omkring, hvordan man oversætter verdensmålene. De mange inputs til projekt ”Vores mål” fra helt almindelige borgere og virksomheder handler om alt fra biodiversitet, truede dyrearter, sundhed, omstilling i landbruget til klima. Listen er lang, og forskere fra flere universiteter arbejder nu på at kvalificere resultaterne.

Arbejdet med ”Vores mål” forventes at være færdigt den 9. september, hvor 2030-panelet skal overrække målene til Folketinget på Christiansborg. Håbet er, at regeringen vil gøre de udvalgte indikatorer til Danmarks officielle målepunkter

Ansvarshavende udgiver: Tietgenbyen
Redaktion: Forsstrøm

Del på:
Virksomheder i Tietgenbyen

Mangler dit logo på listen? Skriv en besked til os og vi får det sat ind!

Har du spørgsmål?

Ønsker du at høre mere om køb af grund i TietgenByen, har du spørgsmål eller vil du blot høre mere er du velkommen til at kontakte os.

Har du spørgsmål?