Forholdet mellem mand & kvinde handler om magt

Et interview med Stine Bosse. Reelt synes jeg, at hele diskussionen om kvoter
i bestyrelser er en lille smule afsporet.
Det allervigtigste for at sikre BÅDE kvinder
OG mænd lige vilkår er først og fremmest at dele barselsorloven lige! Det er nemlig lige præcis hér, skævvridningen af kønnene begynder!

Der var engang, hvor det var så let at identificere Stine Bosse med hendes titel: Direktøren for Tryg.
I dag er hun knap så let at sætte i bås med et engagement, der spænder over alt fra direktørposten for bestyrelsen i verdens næststørste forsikringsselskab, Allianz, til en bestyrelsespost i den lille københavnske start-up virksomhed, Butchers & Bicycles. Imellem tyske Allianz og Kødbyens cykel-drenge holder Stine et utal bestyrelses- og formandsposter, imens hun arbejder frivilligt som formand for BØRNEfonden og Europabevægelsen.
 

Bag om Stine Bosse

I samfundsdebatten er Stine indbegrebet af No Bullshit! Hun er en kvinde, der skiller vandene og har helt symbolsk sat os stævne midt ude på Storebælt. På en færge fra Sjælland mod Jylland. Her er der plads til store armbevægelser og stærke holdninger. To ting, Stine ikke er spor bange for:

”Første gang jeg blev direktør for Tryg, lød der et ramaskrig! Vi er tilbage i 1999. Hele den danske mediebranche gik mere eller mindre amok. Jeg kan tydeligt huske hvor overrasket, jeg blev. En kvinde i min position var åbenbart et særsyn. At jeg allerede dengang også sad i bestyrelsen for TDC, var der ingen, der tog notits af. Graden af usædvanlighed var derfor enorm!” griner Stine.
I dag skal vi tale om inklusion: Om plads til forskellighed, lige kønsfordeling og om det at påtage sig et socialt ansvar. Emner, der ligger Stine meget på sinde, og som hun har dybtfølte holdninger til. 


Det ømtålelige emne: Kvotering i bestyrelser

”I mange år ville jeg faktisk slet ikke tale om vigtigheden af lige kønsfordeling i bestyrelser og direktioner. Det er først inden for de seneste 15 år, jeg har følt mig kaldet til at tale åbent om emnet, fordi jeg ofte bliver bedt om at forholde mig til det. Og det er netop i den sammenhæng, jeg har bragt kvotering i bestyrelser på banen. Et emne, jeg heller ikke ville berøre, før jeg blev fanget i min egen forudsigelse: 

Vi er tilbage i tiden under Fogh-regeringen. Her er jeg med til at søsætte en række ekstraordinære tiltag for at få flere kvinder ind i bestyrelserne. Vores målsætning er klar: Efter en fem-årig periode skal vi have vendt skuden. Det havde vi ikke. Og det er så hér, jeg første gang lufter tanken om kvoter. Jeg bliver faktisk lidt push i min tilgang til emnet. Jobbet er nemlig ikke well done, bare fordi måltallene begynder at ændre sig positivt i forhold til en lige kønsfordeling.”
 

Orden i eget hus!

”Lige nu sidder der 25 % kvinder i de danske bestyrelser. I Sverige sidder der 40 %, mens der i mange af de øvrige lande, vi sammenligner os med, sidder langt flere. Så nej! Vi er ikke så fantastiske i Danmark, som vi går og tror, når det kommer til lige kønsfordeling i bestyrelser. Ej heller på direktionsgangene. Vi er nødt til at have orden i eget hus! Særligt, når vi rejser rundt i verden og fortæller om, hvor dygtige vi er til at dele kønnene lige i alle sammenhænge.

Men reelt synes jeg, at hele diskussionen om kvoter i bestyrelser er en lille smule afsporet. Diskussionen bør starte et helt andet sted. Det allervigtigste for at sikre BÅDE kvinder OG mænd lige vilkår er først og fremmest at dele barselsorloven lige! Det er nemlig lige præcis hér, skævvridningen af kønnene begynder. Og jeg påtager mig gerne at tale højt om alle de problematikker, der følger med dét at arbejde for en lige kønsfordeling: Ét, fordi jeg er kvinde. To, fordi jeg har gennemlevet dem alle.

Mange unge kvinder tror fejlagtigt, at jeg og min generation har klaret skærene i ligestillingens tegn. Der er ikke noget, der er mere forkert! Lige kønsfordeling er et emne, der konstant skal tages hånd om. Det er et tilbagevendende issue, som skal håndteres i alle generationer. Også i fremtidens. Det bliver aldrig fikset, så du kan slå to streger under resultatet.”

Setting.defaulttrue
Setting.templateDesigns/2015-tietgenbyen/paragraph/full-width-section.cshtml
ParapgraphContainerSort1
ParagraphContainerSort1
ParagraphContainerCount6
ParagraphContainerIsFirstTrue
ParagraphContainerIsLastFalse
TemplateImageColumns0
ParagraphText
ParagraphImageHAlignleft
ParagraphImageVAligntop
ParagraphHeaderVi blev virkelig overraskede ...
ParagraphID297
ParagraphPageID43
ParagraphGlobalID0
ParagraphContainerarticles
ParagraphImageClean
ParagraphImageLinkClean
ParagraphImageLinkAlt
ParagraphImageLinkTarget
ParagraphImageText
Item.ParagraphNameVi blev virkelig overraskede ...
Item.SystemNameFullscreenSlide
Item.Id.SystemNameId
Item.Id.NameId
Item.Id.TypeText
Item.Id.IsRequiredFalse
Item.Id187
Item.Id.Value187
Item.Field.FirstFalse
Item.Field.LastTrue
Item.Sort.SystemNameSort
Item.Sort.NameSort
Item.Sort.TypeText
Item.Sort.IsRequiredFalse
Item.Sort2
Item.Sort.Value2
Item.ItemInstanceType.SystemNameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.NameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.TypeText
Item.ItemInstanceType.IsRequiredFalse
Item.ItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.Value
Item.Bue.SystemNameBue
Item.Bue.NameBue
Item.Bue.TypeCheckbox
Item.Bue.IsRequiredFalse
Item.BueFalse
Item.Bue.ValueFalse
Item.KunBillede.SystemNameKunBillede
Item.KunBillede.Namekun billede
Item.KunBillede.TypeCheckbox
Item.KunBillede.IsRequiredFalse
Item.KunBilledeFalse
Item.KunBillede.ValueFalse
Item.Format.SystemNameFormat
Item.Format.NameStort tekst
Item.Format.TypeDropdown list
Item.Format.IsRequiredFalse
Item.Format
Item.Format.Value
Item.Baggrundsfarve.SystemNameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.NameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.TypeRadio button list
Item.Baggrundsfarve.IsRequiredFalse
Item.Baggrundsfarvewhite
Item.Baggrundsfarve.Valuewhite
Item.Overskrift.SystemNameOverskrift
Item.Overskrift.NameOverskrift
Item.Overskrift.TypeText
Item.Overskrift.IsRequiredFalse
Item.Overskrift
Item.Overskrift.Value
Item.Br_dtekst.SystemNameBr_dtekst
Item.Br_dtekst.NameBrødtekst
Item.Br_dtekst.TypeRich text
Item.Br_dtekst.IsRequiredFalse
Item.Br_dtekst<p>Der var engang, hvor det var s&aring; let at identificere Stine Bosse med hendes titel: Direkt&oslash;ren for Tryg.<br /> I dag er hun knap s&aring; let at s&aelig;tte i b&aring;s med et engagement, der sp&aelig;nder over alt fra direkt&oslash;rposten for bestyrelsen i verdens n&aelig;stst&oslash;rste forsikringsselskab, Allianz, til en bestyrelsespost i den lille k&oslash;benhavnske start-up virksomhed, Butchers &amp; Bicycles. Imellem tyske Allianz og K&oslash;dbyens cykel-drenge holder Stine et utal bestyrelses- og formandsposter, imens hun arbejder frivilligt som formand for B&Oslash;RNEfonden og Europabev&aelig;gelsen.<br /> &nbsp;</p> <h2 class="h2">Bag om Stine Bosse</h2> <p>I samfundsdebatten er Stine indbegrebet af No Bullshit! Hun er en kvinde, der skiller vandene og har helt symbolsk sat os st&aelig;vne midt ude p&aring; Storeb&aelig;lt. P&aring; en f&aelig;rge fra Sj&aelig;lland mod Jylland. Her er der plads til store armbev&aelig;gelser og st&aelig;rke holdninger. To ting, Stine ikke er spor bange for:<br /> <br /> &rdquo;F&oslash;rste gang jeg blev direkt&oslash;r for Tryg, l&oslash;d der et ramaskrig! Vi er tilbage i 1999. Hele den danske mediebranche gik mere eller mindre amok. Jeg kan tydeligt huske hvor overrasket, jeg blev. En kvinde i min position var &aring;benbart et s&aelig;rsyn. At jeg allerede dengang ogs&aring; sad i bestyrelsen for TDC, var der ingen, der tog notits af. Graden af us&aelig;dvanlighed var derfor enorm!&rdquo; griner Stine.<br /> I dag skal vi tale om inklusion: Om plads til forskellighed, lige k&oslash;nsfordeling og om det at p&aring;tage sig et socialt ansvar. Emner, der ligger Stine meget p&aring; sinde, og som hun har dybtf&oslash;lte holdninger til.&nbsp;</p> <h2 class="h2"><br /> Det &oslash;mt&aring;lelige emne: Kvotering i bestyrelser</h2> <p>&rdquo;I mange &aring;r ville jeg faktisk slet ikke tale om vigtigheden af lige k&oslash;nsfordeling i bestyrelser og direktioner. Det er f&oslash;rst inden for de seneste 15 &aring;r, jeg har f&oslash;lt mig kaldet til at tale &aring;bent om emnet, fordi jeg ofte bliver bedt om at forholde mig til det. Og det er netop i den sammenh&aelig;ng, jeg har bragt kvotering i bestyrelser p&aring; banen. Et emne, jeg heller ikke ville ber&oslash;re, f&oslash;r jeg blev fanget i min egen forudsigelse:&nbsp;<br /> <br /> Vi er tilbage i tiden under Fogh-regeringen. Her er jeg med til at s&oslash;s&aelig;tte en r&aelig;kke ekstraordin&aelig;re tiltag for at f&aring; flere kvinder ind i bestyrelserne. Vores m&aring;ls&aelig;tning er klar: Efter en fem-&aring;rig periode skal vi have vendt skuden. Det havde vi ikke. Og det er s&aring; h&eacute;r, jeg f&oslash;rste gang lufter tanken om kvoter. Jeg bliver faktisk lidt push i min tilgang til emnet. Jobbet er nemlig ikke well done, bare fordi m&aring;ltallene begynder at &aelig;ndre sig positivt i forhold til en lige k&oslash;nsfordeling.&rdquo;<br /> &nbsp;</p> <h2 class="h2">Orden i eget hus!</h2> <p>&rdquo;Lige nu sidder der 25 % kvinder i de danske bestyrelser. I Sverige sidder der 40 %, mens der i mange af de &oslash;vrige lande, vi sammenligner os med, sidder langt flere. S&aring; nej! Vi er ikke s&aring; fantastiske i Danmark, som vi g&aring;r og tror, n&aring;r det kommer til lige k&oslash;nsfordeling i bestyrelser. Ej heller p&aring; direktionsgangene. Vi er n&oslash;dt til at have orden i eget hus! S&aelig;rligt, n&aring;r vi rejser rundt i verden og fort&aelig;ller om, hvor dygtige vi er til at dele k&oslash;nnene lige i alle sammenh&aelig;nge.<br /> <br /> Men reelt synes jeg, at hele diskussionen om kvoter i bestyrelser er en lille smule afsporet. Diskussionen b&oslash;r starte et helt andet sted. Det allervigtigste for at sikre B&Aring;DE kvinder OG m&aelig;nd lige vilk&aring;r er f&oslash;rst og fremmest at dele barselsorloven lige! Det er nemlig lige pr&aelig;cis h&eacute;r, sk&aelig;vvridningen af k&oslash;nnene begynder. Og jeg p&aring;tager mig gerne at tale h&oslash;jt om alle de problematikker, der f&oslash;lger med d&eacute;t at arbejde for en lige k&oslash;nsfordeling: &Eacute;t, fordi jeg er kvinde. To, fordi jeg har gennemlevet dem alle.<br /> <br /> Mange unge kvinder tror fejlagtigt, at jeg og min generation har klaret sk&aelig;rene i ligestillingens tegn. Der er ikke noget, der er mere forkert! Lige k&oslash;nsfordeling er et emne, der konstant skal tages h&aring;nd om. Det er et tilbagevendende issue, som skal h&aring;ndteres i alle generationer. Ogs&aring; i fremtidens. Det bliver aldrig fikset, s&aring; du kan sl&aring; to streger under resultatet.&rdquo;</p>
Item.Br_dtekst.Value<p>Der var engang, hvor det var s&aring; let at identificere Stine Bosse med hendes titel: Direkt&oslash;ren for Tryg.<br /> I dag er hun knap s&aring; let at s&aelig;tte i b&aring;s med et engagement, der sp&aelig;nder over alt fra direkt&oslash;rposten for bestyrelsen i verdens n&aelig;stst&oslash;rste forsikringsselskab, Allianz, til en bestyrelsespost i den lille k&oslash;benhavnske start-up virksomhed, Butchers &amp; Bicycles. Imellem tyske Allianz og K&oslash;dbyens cykel-drenge holder Stine et utal bestyrelses- og formandsposter, imens hun arbejder frivilligt som formand for B&Oslash;RNEfonden og Europabev&aelig;gelsen.<br /> &nbsp;</p> <h2 class="h2">Bag om Stine Bosse</h2> <p>I samfundsdebatten er Stine indbegrebet af No Bullshit! Hun er en kvinde, der skiller vandene og har helt symbolsk sat os st&aelig;vne midt ude p&aring; Storeb&aelig;lt. P&aring; en f&aelig;rge fra Sj&aelig;lland mod Jylland. Her er der plads til store armbev&aelig;gelser og st&aelig;rke holdninger. To ting, Stine ikke er spor bange for:<br /> <br /> &rdquo;F&oslash;rste gang jeg blev direkt&oslash;r for Tryg, l&oslash;d der et ramaskrig! Vi er tilbage i 1999. Hele den danske mediebranche gik mere eller mindre amok. Jeg kan tydeligt huske hvor overrasket, jeg blev. En kvinde i min position var &aring;benbart et s&aelig;rsyn. At jeg allerede dengang ogs&aring; sad i bestyrelsen for TDC, var der ingen, der tog notits af. Graden af us&aelig;dvanlighed var derfor enorm!&rdquo; griner Stine.<br /> I dag skal vi tale om inklusion: Om plads til forskellighed, lige k&oslash;nsfordeling og om det at p&aring;tage sig et socialt ansvar. Emner, der ligger Stine meget p&aring; sinde, og som hun har dybtf&oslash;lte holdninger til.&nbsp;</p> <h2 class="h2"><br /> Det &oslash;mt&aring;lelige emne: Kvotering i bestyrelser</h2> <p>&rdquo;I mange &aring;r ville jeg faktisk slet ikke tale om vigtigheden af lige k&oslash;nsfordeling i bestyrelser og direktioner. Det er f&oslash;rst inden for de seneste 15 &aring;r, jeg har f&oslash;lt mig kaldet til at tale &aring;bent om emnet, fordi jeg ofte bliver bedt om at forholde mig til det. Og det er netop i den sammenh&aelig;ng, jeg har bragt kvotering i bestyrelser p&aring; banen. Et emne, jeg heller ikke ville ber&oslash;re, f&oslash;r jeg blev fanget i min egen forudsigelse:&nbsp;<br /> <br /> Vi er tilbage i tiden under Fogh-regeringen. Her er jeg med til at s&oslash;s&aelig;tte en r&aelig;kke ekstraordin&aelig;re tiltag for at f&aring; flere kvinder ind i bestyrelserne. Vores m&aring;ls&aelig;tning er klar: Efter en fem-&aring;rig periode skal vi have vendt skuden. Det havde vi ikke. Og det er s&aring; h&eacute;r, jeg f&oslash;rste gang lufter tanken om kvoter. Jeg bliver faktisk lidt push i min tilgang til emnet. Jobbet er nemlig ikke well done, bare fordi m&aring;ltallene begynder at &aelig;ndre sig positivt i forhold til en lige k&oslash;nsfordeling.&rdquo;<br /> &nbsp;</p> <h2 class="h2">Orden i eget hus!</h2> <p>&rdquo;Lige nu sidder der 25 % kvinder i de danske bestyrelser. I Sverige sidder der 40 %, mens der i mange af de &oslash;vrige lande, vi sammenligner os med, sidder langt flere. S&aring; nej! Vi er ikke s&aring; fantastiske i Danmark, som vi g&aring;r og tror, n&aring;r det kommer til lige k&oslash;nsfordeling i bestyrelser. Ej heller p&aring; direktionsgangene. Vi er n&oslash;dt til at have orden i eget hus! S&aelig;rligt, n&aring;r vi rejser rundt i verden og fort&aelig;ller om, hvor dygtige vi er til at dele k&oslash;nnene lige i alle sammenh&aelig;nge.<br /> <br /> Men reelt synes jeg, at hele diskussionen om kvoter i bestyrelser er en lille smule afsporet. Diskussionen b&oslash;r starte et helt andet sted. Det allervigtigste for at sikre B&Aring;DE kvinder OG m&aelig;nd lige vilk&aring;r er f&oslash;rst og fremmest at dele barselsorloven lige! Det er nemlig lige pr&aelig;cis h&eacute;r, sk&aelig;vvridningen af k&oslash;nnene begynder. Og jeg p&aring;tager mig gerne at tale h&oslash;jt om alle de problematikker, der f&oslash;lger med d&eacute;t at arbejde for en lige k&oslash;nsfordeling: &Eacute;t, fordi jeg er kvinde. To, fordi jeg har gennemlevet dem alle.<br /> <br /> Mange unge kvinder tror fejlagtigt, at jeg og min generation har klaret sk&aelig;rene i ligestillingens tegn. Der er ikke noget, der er mere forkert! Lige k&oslash;nsfordeling er et emne, der konstant skal tages h&aring;nd om. Det er et tilbagevendende issue, som skal h&aring;ndteres i alle generationer. Ogs&aring; i fremtidens. Det bliver aldrig fikset, s&aring; du kan sl&aring; to streger under resultatet.&rdquo;</p>
Item.Billedfil.SystemNameBilledfil
Item.Billedfil.NameBilledfil
Item.Billedfil.TypeFile
Item.Billedfil.IsRequiredFalse
Item.Billedfil
Item.Billedfil.Value
Item.Placering.SystemNamePlacering
Item.Placering.NamePlacering
Item.Placering.TypeRadio button list
Item.Placering.IsRequiredFalse
Item.Placering5
Item.Placering.Value5
Item.Billede.SystemNameBillede
Item.Billede.NameBillede
Item.Billede.TypeFile
Item.Billede.IsRequiredFalse
Item.Billede
Item.Billede.Value
Item.ParagraphHeader.SystemNameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.NameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.TypeText
Item.ParagraphHeader.IsRequiredFalse
Item.ParagraphHeaderVi blev virkelig overraskede ...
Item.ParagraphHeader.ValueVi blev virkelig overraskede ...
Global.PageId43
Global.ParagraphId297
Global.PagingPosition1
ParagraphImage
ParagraphModule
Template:DesignBaseUrl/Files/Templates/Designs/2015-tietgenbyen/
Loops
Item.Groups
Item.Fields
Item.Id.Options
Item.Sort.Options
Item.ItemInstanceType.Options
Item.Bue.Options
Item.KunBillede.Options
Item.Format.Options
Item.Baggrundsfarve.Options
Item.Overskrift.Options
Item.Br_dtekst.Options
Item.Billedfil.Options
Item.Placering.Options
Item.Billede.Options
Item.ParagraphHeader.Options

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setting.defaulttrue
Setting.templateDesigns/2015-tietgenbyen/paragraph/full-width-section.cshtml
ParapgraphContainerSort2
ParagraphContainerSort2
ParagraphContainerCount6
ParagraphContainerIsFirstFalse
ParagraphContainerIsLastFalse
TemplateImageColumns0
ParagraphText
ParagraphImageHAlignleft
ParagraphImageVAligntop
ParagraphHeaderBillede
ParagraphID298
ParagraphPageID43
ParagraphGlobalID0
ParagraphContainerarticles
ParagraphImageClean
ParagraphImageLinkClean
ParagraphImageLinkAlt
ParagraphImageLinkTarget
ParagraphImageText
Item.ParagraphNameBillede
Item.SystemNameFullscreenSlide
Item.Id.SystemNameId
Item.Id.NameId
Item.Id.TypeText
Item.Id.IsRequiredFalse
Item.Id188
Item.Id.Value188
Item.Field.FirstFalse
Item.Field.LastTrue
Item.Sort.SystemNameSort
Item.Sort.NameSort
Item.Sort.TypeText
Item.Sort.IsRequiredFalse
Item.Sort3
Item.Sort.Value3
Item.ItemInstanceType.SystemNameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.NameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.TypeText
Item.ItemInstanceType.IsRequiredFalse
Item.ItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.Value
Item.Bue.SystemNameBue
Item.Bue.NameBue
Item.Bue.TypeCheckbox
Item.Bue.IsRequiredFalse
Item.BueTrue
Item.Bue.ValueTrue
Item.KunBillede.SystemNameKunBillede
Item.KunBillede.Namekun billede
Item.KunBillede.TypeCheckbox
Item.KunBillede.IsRequiredFalse
Item.KunBilledeFalse
Item.KunBillede.ValueFalse
Item.Format.SystemNameFormat
Item.Format.NameStort tekst
Item.Format.TypeDropdown list
Item.Format.IsRequiredFalse
Item.Format
Item.Format.Value
Item.Baggrundsfarve.SystemNameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.NameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.TypeRadio button list
Item.Baggrundsfarve.IsRequiredFalse
Item.Baggrundsfarvewhite
Item.Baggrundsfarve.Valuewhite
Item.Overskrift.SystemNameOverskrift
Item.Overskrift.NameOverskrift
Item.Overskrift.TypeText
Item.Overskrift.IsRequiredFalse
Item.Overskrift
Item.Overskrift.Value
Item.Br_dtekst.SystemNameBr_dtekst
Item.Br_dtekst.NameBrødtekst
Item.Br_dtekst.TypeRich text
Item.Br_dtekst.IsRequiredFalse
Item.Br_dtekst<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="h2">&nbsp;</h2> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Item.Br_dtekst.Value<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="h2">&nbsp;</h2> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Item.Billedfil.SystemNameBilledfil
Item.Billedfil.NameBilledfil
Item.Billedfil.TypeFile
Item.Billedfil.IsRequiredFalse
Item.Billedfil/Files/Images/artikler/fremsyn_5/05-Stine-Bosse-om-forholdet-mellem-mand-og-kvinde/02.jpg
Item.Billedfil.Value/Files/Images/artikler/fremsyn_5/05-Stine-Bosse-om-forholdet-mellem-mand-og-kvinde/02.jpg
Item.Placering.SystemNamePlacering
Item.Placering.NamePlacering
Item.Placering.TypeRadio button list
Item.Placering.IsRequiredFalse
Item.Placering5
Item.Placering.Value5
Item.FarveFoer.SystemNameFarveFoer
Item.FarveFoer.NameFarve før
Item.FarveFoer.TypeRadio button list
Item.FarveFoer.IsRequiredFalse
Item.FarveFoerwhite
Item.FarveFoer.Valuewhite
Item.FarveEfter.SystemNameFarveEfter
Item.FarveEfter.NameFarve efter
Item.FarveEfter.TypeRadio button list
Item.FarveEfter.IsRequiredFalse
Item.FarveEfterwhite
Item.FarveEfter.Valuewhite
Item.Billede.SystemNameBillede
Item.Billede.NameBillede
Item.Billede.TypeFile
Item.Billede.IsRequiredFalse
Item.Billede
Item.Billede.Value
Item.ParagraphHeader.SystemNameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.NameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.TypeText
Item.ParagraphHeader.IsRequiredFalse
Item.ParagraphHeaderBillede
Item.ParagraphHeader.ValueBillede
Global.PageId43
Global.ParagraphId298
Global.PagingPosition1
ParagraphImage
ParagraphModule
Template:DesignBaseUrl/Files/Templates/Designs/2015-tietgenbyen/
Loops
Item.Groups
Item.Fields
Item.Id.Options
Item.Sort.Options
Item.ItemInstanceType.Options
Item.Bue.Options
Item.KunBillede.Options
Item.Format.Options
Item.Baggrundsfarve.Options
Item.Overskrift.Options
Item.Br_dtekst.Options
Item.Billedfil.Options
Item.Placering.Options
Item.FarveFoer.Options
Item.FarveEfter.Options
Item.Billede.Options
Item.ParagraphHeader.Options

Det handler om magt!

”I sidste ende handler forholdet mellem mand og kvinde om magt. Et ord, der kalder på stridighed i en sådan grad, at mange – især kvinder – har svært ved at tage ordet i deres mund. Engang havde jeg også selv svært ved det. Og ja, det har bestemt krævet en indsats at tage tyren ved hornene og holde fast! Særligt når du højlydt italesætter et emne, mange har så indgroede holdninger til.

Min erfaring fortæller mig, at forholdet mellem kønnene bunder i, hvem, der har magten derhjemme. Forholdet bunder i hvem, der har den største status. En status, som afspejles i indtægt kontra øvrig arbejdsfordeling i hjemmet. De basis issues har altid sat dagsordenen i forholdet mellem kvinde og mand. Og det vil de blive ved med fra generation til generation. For mig er det derfor vigtigt at pointere, at vi alle har en overleveringspligt til de næste generationer.”


Forskellen mellem kønnene gør forskellen!

”Rigtig mange – især kvinder både med og uden videregående uddannelser – har stor fokus på omsorg, omtanke og bæredygtighed. Og dét at have en proaktiv holdning til netop disse emner er en gode, fremsynede virksomheder virkelig kommer til at høste frugten af i fremtiden. Både i bestyrelser, direktioner og ud i alle afkroge af virksomhederne. MEN vi kvinder udretter ikke mirakler alene! Det er blandingen mellem kønnene – blandingen af vores grund-DNA – der gør forskellen og udløser resultater: Stærke kvinder, bløde mænd og omvendt. Jeg kender dem alle. Og igen – det er kombinationen, der afføder det unikke. Det er ikke et enten eller.

I dag oplever jeg, at rigtig mange fremsynede virksomheder rekrutterer i forhold til kønsfordeling. I Allianz er det eksempelvis virksomhedens politik at fremme en lige kønsfordeling hele vejen ned i organisationen. Her er vi to kvinder i bestyrelsen og to andre i direktionen. Og vi ser, at forskelligheden virker! Både mænd og kvinder oplever, at diversiteten skaber en stærkere virksomhed. En mere innovativ virksomhed. Diversiteten bidrager til, at vi når de forretningsmæssige mål, der ligesom i gamle dage også rummer sharehold og value, MEN som i dag er tænkt i et meget bredere og langsigtet perspektiv.

Så JA! Jeg vil til enhver tid slå på tromme for, at der naturligvis ér plads til forskellighed i bestyrelser og direktioner. Samtidig anerkender jeg, at nogle mænd finder det meget lidt tiltalende at skulle konkurrere om en bestyrelsesplads med både mænd OG kvinder. Og jeg anerkender, at der både er mænd OG kvinder, der slet ikke vil hverken bestyrelser eller direktioner. Det er ved Gud ikke alle, der partout skal have ambitioner om at gøre karriere,” pointerer Stine Bosse.
 

Hvordan skaber ledere så rent praktisk plads til forskellighed? Øger motivationen og tiltrækker talenter?

Stine fortsætter: ”Når du som leder skal skabe plads til forskellighed og samtidig øge medarbejdernes motivation og tiltrække nye talenter, tror jeg på, at eksemplerne taler deres eget sprog. Både de gode og mindre gode. Jeg tror på, at kulturarbejde virker. Imens jeg var i Tryg, havde jeg stor fokus på at ændre virksomhedens kultur til én, der passede til nutidens medarbejdere. Det betød, at vi diskuterede ting på en ny måde. Der blev ikke dikteret. Vi skabte plads til, at både mænd og kvinder kunne gå hjem og passe deres børn. Der var ikke et karrierekrav om, at du skulle sidde på kontoret om aftenen.

For at skabe plads til forskellighed revurderede jeg eksempelvis også belønningsstrukturen for at imødekomme de faktorer, kvinder tænder på i et job. Jeg anerkender bestemt, at kvinder også er optaget af økonomi og tænder på penge. Men muligheden for børnepasning på jobbet eller afhentning af børn er bestemt faktorer, der kan få kvinder til at tage et job frem for at give dem en større firmabil. At du kan vælge, er i hvert fald en stor fordel både for virksomheden og for kvinden. Min pointe er, at mange kvinder vil få øjnene op for, hvad karriere også kan give dem, hvis vi tænker belønning anderledes.” 


Danmark som fremmedfjendsk

”Plads til forskellighed handler også om, hvordan virksomheder rummer andre kulturer og medarbejdere fra andre lande. Og når vi taler om image og omdømme, så ved jeg, at landets store virksomheder er meget opmærksomme på at forebygge de skader, der kan lure i kølvandet på det fremmedfjendske image, vi kan risikere. Et image, der kunne gøre det sværere at tiltrække og fastholde udenlandsk arbejdskraft.

Store danske virksomheder gør derfor meget ud af at pointere,  at holdningen i virksomheden er inkluderende og ikke det modsatte. Og det gør de, fordi det under ingen omstændigheder kan lade sig gøre at drive en global virksomhed, hvis du samtidig er af den opfattelse, at det kun er Danmark, der dur.

At vi omtales som en nation, der har nok i os selv, er et omdømme jeg er meget bekymret for, at landets mindre virksomheder kan komme til at lide under. Virksomheder, der ikke har ressourcer til at kommunikere interne holdninger ud til den udenlandske arbejdskraft, de er afhængig af. Her tænker jeg blandt andet på landets frugtavlere, som om nogen har behov for arbejdskraft fra EU. Ligesom store dele af vores hoteldrift og turismevirksomhed også er yderst afhængige af kunne rekruttere fra hele EU.

Det vil slet ikke kunne lade sig gøre at drive denne store indtægtsgivende branche uden udenlandsk arbejdskraft. Nogle gange forstår jeg simpelthen ikke de diskussioner, politikere og medier blæser op. Vi taler hele tiden om, at Danmark får mere velstand ved at lukke grænserne. Ved at vi begrænser tilstrømningen. Lukker skodderne tæt til. Sikke da noget vrøvl! Det er en idé, rigtig mange er blevet skræmt og indoktrineret til at tro på via skræmmekampagner. Mange tror, at det udelukkende er nok at hyppe vores eget for på den måde at skabe mere for velfærd og velstand. Det er simpelthen ikke rigtigt!”  

Setting.defaulttrue
Setting.templateDesigns/2015-tietgenbyen/paragraph/full-width-section.cshtml
ParapgraphContainerSort3
ParagraphContainerSort3
ParagraphContainerCount6
ParagraphContainerIsFirstFalse
ParagraphContainerIsLastFalse
TemplateImageColumns0
ParagraphText
ParagraphImageHAlignleft
ParagraphImageVAligntop
ParagraphHeaderDet handler om magt!
ParagraphID299
ParagraphPageID43
ParagraphGlobalID0
ParagraphContainerarticles
ParagraphImageClean
ParagraphImageLinkClean
ParagraphImageLinkAlt
ParagraphImageLinkTarget
ParagraphImageText
Item.ParagraphNameDet handler om magt!
Item.SystemNameFullscreenSlide
Item.Id.SystemNameId
Item.Id.NameId
Item.Id.TypeText
Item.Id.IsRequiredFalse
Item.Id189
Item.Id.Value189
Item.Field.FirstFalse
Item.Field.LastTrue
Item.Sort.SystemNameSort
Item.Sort.NameSort
Item.Sort.TypeText
Item.Sort.IsRequiredFalse
Item.Sort4
Item.Sort.Value4
Item.ItemInstanceType.SystemNameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.NameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.TypeText
Item.ItemInstanceType.IsRequiredFalse
Item.ItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.Value
Item.Bue.SystemNameBue
Item.Bue.NameBue
Item.Bue.TypeCheckbox
Item.Bue.IsRequiredFalse
Item.BueFalse
Item.Bue.ValueFalse
Item.KunBillede.SystemNameKunBillede
Item.KunBillede.Namekun billede
Item.KunBillede.TypeCheckbox
Item.KunBillede.IsRequiredFalse
Item.KunBilledeFalse
Item.KunBillede.ValueFalse
Item.Format.SystemNameFormat
Item.Format.NameStort tekst
Item.Format.TypeDropdown list
Item.Format.IsRequiredFalse
Item.Format
Item.Format.Value
Item.Baggrundsfarve.SystemNameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.NameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.TypeRadio button list
Item.Baggrundsfarve.IsRequiredFalse
Item.Baggrundsfarvewhite
Item.Baggrundsfarve.Valuewhite
Item.Overskrift.SystemNameOverskrift
Item.Overskrift.NameOverskrift
Item.Overskrift.TypeText
Item.Overskrift.IsRequiredFalse
Item.Overskrift
Item.Overskrift.Value
Item.Br_dtekst.SystemNameBr_dtekst
Item.Br_dtekst.NameBrødtekst
Item.Br_dtekst.TypeRich text
Item.Br_dtekst.IsRequiredFalse
Item.Br_dtekst<h2 class="h2">Det handler om magt!</h2> <p>&rdquo;I sidste ende handler forholdet mellem mand og kvinde om magt. Et ord, der kalder p&aring; stridighed i en s&aring;dan grad, at mange &ndash; is&aelig;r kvinder &ndash; har sv&aelig;rt ved at tage ordet i deres mund. Engang havde jeg ogs&aring; selv sv&aelig;rt ved det. Og ja, det har bestemt kr&aelig;vet en indsats at tage tyren ved hornene og holde fast! S&aelig;rligt n&aring;r du h&oslash;jlydt itales&aelig;tter et emne, mange har s&aring; indgroede holdninger til.<br /> <br /> Min erfaring fort&aelig;ller mig, at forholdet mellem k&oslash;nnene bunder i, hvem, der har magten derhjemme. Forholdet bunder i hvem, der har den st&oslash;rste status. En status, som afspejles i indt&aelig;gt kontra &oslash;vrig arbejdsfordeling i hjemmet. De basis issues har altid sat dagsordenen i forholdet mellem kvinde og mand. Og det vil de blive ved med fra generation til generation. For mig er det derfor vigtigt at pointere, at vi alle har en overleveringspligt til de n&aelig;ste generationer.&rdquo;</p> <h2 class="h2"><i><br /> </i>Forskellen mellem k&oslash;nnene&nbsp;g&oslash;r forskellen!</h2> <p>&rdquo;Rigtig mange &ndash; is&aelig;r kvinder b&aring;de med og uden videreg&aring;ende uddannelser &ndash; har stor fokus p&aring; omsorg, omtanke og b&aelig;redygtighed. Og d&eacute;t at have en proaktiv holdning til netop disse emner er en gode, fremsynede virksomheder virkelig kommer til at h&oslash;ste frugten af i fremtiden. B&aring;de i bestyrelser, direktioner og ud i alle afkroge af virksomhederne. MEN vi kvinder udretter ikke mirakler alene! Det er blandingen mellem k&oslash;nnene &ndash; blandingen af vores grund-DNA &ndash; der g&oslash;r forskellen og udl&oslash;ser resultater: St&aelig;rke kvinder, bl&oslash;de m&aelig;nd og omvendt. Jeg kender dem alle. Og igen &ndash; det er kombinationen, der aff&oslash;der det unikke. Det er ikke et enten eller.<br /> <br /> I dag oplever jeg, at rigtig mange fremsynede virksomheder rekrutterer i forhold til k&oslash;nsfordeling. I Allianz er det eksempelvis virksomhedens politik at fremme en lige k&oslash;nsfordeling hele vejen ned i organisationen. Her er vi to kvinder i bestyrelsen og to andre i direktionen. Og vi ser, at forskelligheden virker! B&aring;de m&aelig;nd og kvinder oplever, at diversiteten skaber en st&aelig;rkere virksomhed. En mere innovativ virksomhed. Diversiteten bidrager til, at vi n&aring;r de forretningsm&aelig;ssige m&aring;l, der ligesom i gamle dage ogs&aring; rummer sharehold og value, MEN som i dag er t&aelig;nkt i et meget bredere og langsigtet perspektiv.<br /> <br /> S&aring; JA! Jeg vil til enhver tid sl&aring; p&aring; tromme for, at der naturligvis &eacute;r plads til forskellighed i bestyrelser og direktioner. Samtidig anerkender jeg, at nogle m&aelig;nd finder det meget lidt tiltalende at skulle konkurrere om en bestyrelsesplads med b&aring;de m&aelig;nd OG kvinder. Og jeg anerkender, at der b&aring;de er m&aelig;nd OG kvinder, der slet ikke vil hverken bestyrelser eller direktioner. Det er ved Gud ikke alle, der partout skal have ambitioner om at g&oslash;re karriere,&rdquo; pointerer Stine Bosse.<br /> &nbsp;</p> <h2 class="h2">Hvordan skaber ledere s&aring; rent praktisk plads til forskellighed? &Oslash;ger motivationen og tiltr&aelig;kker talenter?</h2> <p>Stine forts&aelig;tter: &rdquo;N&aring;r du som leder skal skabe plads til forskellighed og samtidig &oslash;ge medarbejdernes motivation og tiltr&aelig;kke nye talenter, tror jeg p&aring;, at eksemplerne taler deres eget sprog. B&aring;de de gode og mindre gode. Jeg tror p&aring;, at kulturarbejde virker. Imens jeg var i Tryg, havde jeg stor fokus p&aring; at &aelig;ndre virksomhedens kultur til &eacute;n, der passede til nutidens medarbejdere. Det bet&oslash;d, at vi diskuterede ting p&aring; en ny m&aring;de. Der blev ikke dikteret. Vi skabte plads til, at b&aring;de m&aelig;nd og kvinder kunne g&aring; hjem og passe deres b&oslash;rn. Der var ikke et karrierekrav om, at du skulle sidde p&aring; kontoret om aftenen.<br /> <br /> For at skabe plads til forskellighed revurderede jeg eksempelvis ogs&aring; bel&oslash;nningsstrukturen for at im&oslash;dekomme de faktorer, kvinder t&aelig;nder p&aring; i et job. Jeg anerkender bestemt, at kvinder ogs&aring; er optaget af &oslash;konomi og t&aelig;nder p&aring; penge. Men muligheden for b&oslash;rnepasning p&aring; jobbet eller afhentning af b&oslash;rn er bestemt faktorer, der kan f&aring; kvinder til at tage et job frem for at give dem en st&oslash;rre firmabil. At du kan v&aelig;lge, er i hvert fald en stor fordel b&aring;de for virksomheden og for kvinden. Min pointe er, at mange kvinder vil f&aring; &oslash;jnene op for, hvad karriere ogs&aring; kan give dem, hvis vi t&aelig;nker bel&oslash;nning anderledes.&rdquo;&nbsp;</p> <h2 class="h2"><i><br /> </i>Danmark som fremmedfjendsk</h2> <p>&rdquo;Plads til forskellighed handler ogs&aring; om, hvordan virksomheder rummer andre kulturer og medarbejdere fra andre lande. Og n&aring;r vi taler om image og omd&oslash;mme, s&aring; ved jeg, at landets store virksomheder er meget opm&aelig;rksomme p&aring; at forebygge de skader, der kan lure i k&oslash;lvandet p&aring; det fremmedfjendske image, vi kan risikere. Et image, der kunne g&oslash;re det sv&aelig;rere at tiltr&aelig;kke og fastholde udenlandsk arbejdskraft.<br /> <br /> Store danske virksomheder g&oslash;r derfor meget ud af at pointere,&nbsp; at holdningen i virksomheden er inkluderende og ikke det modsatte. Og det g&oslash;r de, fordi det under ingen omst&aelig;ndigheder kan lade sig g&oslash;re at drive en global virksomhed, hvis du samtidig er af den opfattelse, at det kun er Danmark, der dur.<br /> <br /> At vi omtales som en nation, der har nok i os selv, er et omd&oslash;mme jeg er meget bekymret for, at landets mindre virksomheder kan komme til at lide under. Virksomheder, der ikke har ressourcer til at kommunikere interne holdninger ud til den udenlandske arbejdskraft, de er afh&aelig;ngig af. Her t&aelig;nker jeg blandt andet p&aring; landets frugtavlere, som om nogen har behov for arbejdskraft fra EU. Ligesom store dele af vores hoteldrift og turismevirksomhed ogs&aring; er yderst afh&aelig;ngige af kunne rekruttere fra hele EU.<br /> <br /> Det vil slet ikke kunne lade sig g&oslash;re at drive denne store indt&aelig;gtsgivende branche uden udenlandsk arbejdskraft. Nogle gange forst&aring;r jeg simpelthen ikke de diskussioner, politikere og medier bl&aelig;ser op. Vi taler hele tiden om, at Danmark f&aring;r mere velstand ved at lukke gr&aelig;nserne. Ved at vi begr&aelig;nser tilstr&oslash;mningen. Lukker skodderne t&aelig;t til. Sikke da noget vr&oslash;vl! Det er en id&eacute;, rigtig mange er blevet skr&aelig;mt og indoktrineret til at tro p&aring; via skr&aelig;mmekampagner. Mange tror, at det udelukkende er nok at hyppe vores eget for p&aring; den m&aring;de at skabe mere for velf&aelig;rd og velstand. Det er simpelthen ikke rigtigt!&rdquo; &nbsp;</p>
Item.Br_dtekst.Value<h2 class="h2">Det handler om magt!</h2> <p>&rdquo;I sidste ende handler forholdet mellem mand og kvinde om magt. Et ord, der kalder p&aring; stridighed i en s&aring;dan grad, at mange &ndash; is&aelig;r kvinder &ndash; har sv&aelig;rt ved at tage ordet i deres mund. Engang havde jeg ogs&aring; selv sv&aelig;rt ved det. Og ja, det har bestemt kr&aelig;vet en indsats at tage tyren ved hornene og holde fast! S&aelig;rligt n&aring;r du h&oslash;jlydt itales&aelig;tter et emne, mange har s&aring; indgroede holdninger til.<br /> <br /> Min erfaring fort&aelig;ller mig, at forholdet mellem k&oslash;nnene bunder i, hvem, der har magten derhjemme. Forholdet bunder i hvem, der har den st&oslash;rste status. En status, som afspejles i indt&aelig;gt kontra &oslash;vrig arbejdsfordeling i hjemmet. De basis issues har altid sat dagsordenen i forholdet mellem kvinde og mand. Og det vil de blive ved med fra generation til generation. For mig er det derfor vigtigt at pointere, at vi alle har en overleveringspligt til de n&aelig;ste generationer.&rdquo;</p> <h2 class="h2"><i><br /> </i>Forskellen mellem k&oslash;nnene&nbsp;g&oslash;r forskellen!</h2> <p>&rdquo;Rigtig mange &ndash; is&aelig;r kvinder b&aring;de med og uden videreg&aring;ende uddannelser &ndash; har stor fokus p&aring; omsorg, omtanke og b&aelig;redygtighed. Og d&eacute;t at have en proaktiv holdning til netop disse emner er en gode, fremsynede virksomheder virkelig kommer til at h&oslash;ste frugten af i fremtiden. B&aring;de i bestyrelser, direktioner og ud i alle afkroge af virksomhederne. MEN vi kvinder udretter ikke mirakler alene! Det er blandingen mellem k&oslash;nnene &ndash; blandingen af vores grund-DNA &ndash; der g&oslash;r forskellen og udl&oslash;ser resultater: St&aelig;rke kvinder, bl&oslash;de m&aelig;nd og omvendt. Jeg kender dem alle. Og igen &ndash; det er kombinationen, der aff&oslash;der det unikke. Det er ikke et enten eller.<br /> <br /> I dag oplever jeg, at rigtig mange fremsynede virksomheder rekrutterer i forhold til k&oslash;nsfordeling. I Allianz er det eksempelvis virksomhedens politik at fremme en lige k&oslash;nsfordeling hele vejen ned i organisationen. Her er vi to kvinder i bestyrelsen og to andre i direktionen. Og vi ser, at forskelligheden virker! B&aring;de m&aelig;nd og kvinder oplever, at diversiteten skaber en st&aelig;rkere virksomhed. En mere innovativ virksomhed. Diversiteten bidrager til, at vi n&aring;r de forretningsm&aelig;ssige m&aring;l, der ligesom i gamle dage ogs&aring; rummer sharehold og value, MEN som i dag er t&aelig;nkt i et meget bredere og langsigtet perspektiv.<br /> <br /> S&aring; JA! Jeg vil til enhver tid sl&aring; p&aring; tromme for, at der naturligvis &eacute;r plads til forskellighed i bestyrelser og direktioner. Samtidig anerkender jeg, at nogle m&aelig;nd finder det meget lidt tiltalende at skulle konkurrere om en bestyrelsesplads med b&aring;de m&aelig;nd OG kvinder. Og jeg anerkender, at der b&aring;de er m&aelig;nd OG kvinder, der slet ikke vil hverken bestyrelser eller direktioner. Det er ved Gud ikke alle, der partout skal have ambitioner om at g&oslash;re karriere,&rdquo; pointerer Stine Bosse.<br /> &nbsp;</p> <h2 class="h2">Hvordan skaber ledere s&aring; rent praktisk plads til forskellighed? &Oslash;ger motivationen og tiltr&aelig;kker talenter?</h2> <p>Stine forts&aelig;tter: &rdquo;N&aring;r du som leder skal skabe plads til forskellighed og samtidig &oslash;ge medarbejdernes motivation og tiltr&aelig;kke nye talenter, tror jeg p&aring;, at eksemplerne taler deres eget sprog. B&aring;de de gode og mindre gode. Jeg tror p&aring;, at kulturarbejde virker. Imens jeg var i Tryg, havde jeg stor fokus p&aring; at &aelig;ndre virksomhedens kultur til &eacute;n, der passede til nutidens medarbejdere. Det bet&oslash;d, at vi diskuterede ting p&aring; en ny m&aring;de. Der blev ikke dikteret. Vi skabte plads til, at b&aring;de m&aelig;nd og kvinder kunne g&aring; hjem og passe deres b&oslash;rn. Der var ikke et karrierekrav om, at du skulle sidde p&aring; kontoret om aftenen.<br /> <br /> For at skabe plads til forskellighed revurderede jeg eksempelvis ogs&aring; bel&oslash;nningsstrukturen for at im&oslash;dekomme de faktorer, kvinder t&aelig;nder p&aring; i et job. Jeg anerkender bestemt, at kvinder ogs&aring; er optaget af &oslash;konomi og t&aelig;nder p&aring; penge. Men muligheden for b&oslash;rnepasning p&aring; jobbet eller afhentning af b&oslash;rn er bestemt faktorer, der kan f&aring; kvinder til at tage et job frem for at give dem en st&oslash;rre firmabil. At du kan v&aelig;lge, er i hvert fald en stor fordel b&aring;de for virksomheden og for kvinden. Min pointe er, at mange kvinder vil f&aring; &oslash;jnene op for, hvad karriere ogs&aring; kan give dem, hvis vi t&aelig;nker bel&oslash;nning anderledes.&rdquo;&nbsp;</p> <h2 class="h2"><i><br /> </i>Danmark som fremmedfjendsk</h2> <p>&rdquo;Plads til forskellighed handler ogs&aring; om, hvordan virksomheder rummer andre kulturer og medarbejdere fra andre lande. Og n&aring;r vi taler om image og omd&oslash;mme, s&aring; ved jeg, at landets store virksomheder er meget opm&aelig;rksomme p&aring; at forebygge de skader, der kan lure i k&oslash;lvandet p&aring; det fremmedfjendske image, vi kan risikere. Et image, der kunne g&oslash;re det sv&aelig;rere at tiltr&aelig;kke og fastholde udenlandsk arbejdskraft.<br /> <br /> Store danske virksomheder g&oslash;r derfor meget ud af at pointere,&nbsp; at holdningen i virksomheden er inkluderende og ikke det modsatte. Og det g&oslash;r de, fordi det under ingen omst&aelig;ndigheder kan lade sig g&oslash;re at drive en global virksomhed, hvis du samtidig er af den opfattelse, at det kun er Danmark, der dur.<br /> <br /> At vi omtales som en nation, der har nok i os selv, er et omd&oslash;mme jeg er meget bekymret for, at landets mindre virksomheder kan komme til at lide under. Virksomheder, der ikke har ressourcer til at kommunikere interne holdninger ud til den udenlandske arbejdskraft, de er afh&aelig;ngig af. Her t&aelig;nker jeg blandt andet p&aring; landets frugtavlere, som om nogen har behov for arbejdskraft fra EU. Ligesom store dele af vores hoteldrift og turismevirksomhed ogs&aring; er yderst afh&aelig;ngige af kunne rekruttere fra hele EU.<br /> <br /> Det vil slet ikke kunne lade sig g&oslash;re at drive denne store indt&aelig;gtsgivende branche uden udenlandsk arbejdskraft. Nogle gange forst&aring;r jeg simpelthen ikke de diskussioner, politikere og medier bl&aelig;ser op. Vi taler hele tiden om, at Danmark f&aring;r mere velstand ved at lukke gr&aelig;nserne. Ved at vi begr&aelig;nser tilstr&oslash;mningen. Lukker skodderne t&aelig;t til. Sikke da noget vr&oslash;vl! Det er en id&eacute;, rigtig mange er blevet skr&aelig;mt og indoktrineret til at tro p&aring; via skr&aelig;mmekampagner. Mange tror, at det udelukkende er nok at hyppe vores eget for p&aring; den m&aring;de at skabe mere for velf&aelig;rd og velstand. Det er simpelthen ikke rigtigt!&rdquo; &nbsp;</p>
Item.Billedfil.SystemNameBilledfil
Item.Billedfil.NameBilledfil
Item.Billedfil.TypeFile
Item.Billedfil.IsRequiredFalse
Item.Billedfil
Item.Billedfil.Value
Item.Placering.SystemNamePlacering
Item.Placering.NamePlacering
Item.Placering.TypeRadio button list
Item.Placering.IsRequiredFalse
Item.Placering3
Item.Placering.Value3
Item.Billede.SystemNameBillede
Item.Billede.NameBillede
Item.Billede.TypeFile
Item.Billede.IsRequiredFalse
Item.Billede
Item.Billede.Value
Item.ParagraphHeader.SystemNameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.NameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.TypeText
Item.ParagraphHeader.IsRequiredFalse
Item.ParagraphHeaderDet handler om magt!
Item.ParagraphHeader.ValueDet handler om magt!
Global.PageId43
Global.ParagraphId299
Global.PagingPosition1
ParagraphImage
ParagraphModule
Template:DesignBaseUrl/Files/Templates/Designs/2015-tietgenbyen/
Loops
Item.Groups
Item.Fields
Item.Id.Options
Item.Sort.Options
Item.ItemInstanceType.Options
Item.Bue.Options
Item.KunBillede.Options
Item.Format.Options
Item.Baggrundsfarve.Options
Item.Overskrift.Options
Item.Br_dtekst.Options
Item.Billedfil.Options
Item.Placering.Options
Item.Billede.Options
Item.ParagraphHeader.Options

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Setting.defaulttrue
Setting.templateDesigns/2015-tietgenbyen/paragraph/full-width-section.cshtml
ParapgraphContainerSort4
ParagraphContainerSort4
ParagraphContainerCount6
ParagraphContainerIsFirstFalse
ParagraphContainerIsLastFalse
TemplateImageColumns0
ParagraphText
ParagraphImageHAlignleft
ParagraphImageVAligntop
ParagraphHeaderBillede
ParagraphID310
ParagraphPageID43
ParagraphGlobalID0
ParagraphContainerarticles
ParagraphImageClean
ParagraphImageLinkClean
ParagraphImageLinkAlt
ParagraphImageLinkTarget
ParagraphImageText
Item.ParagraphNameBillede
Item.SystemNameFullscreenSlide
Item.Id.SystemNameId
Item.Id.NameId
Item.Id.TypeText
Item.Id.IsRequiredFalse
Item.Id199
Item.Id.Value199
Item.Field.FirstFalse
Item.Field.LastTrue
Item.Sort.SystemNameSort
Item.Sort.NameSort
Item.Sort.TypeText
Item.Sort.IsRequiredFalse
Item.Sort3
Item.Sort.Value3
Item.ItemInstanceType.SystemNameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.NameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.TypeText
Item.ItemInstanceType.IsRequiredFalse
Item.ItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.Value
Item.Bue.SystemNameBue
Item.Bue.NameBue
Item.Bue.TypeCheckbox
Item.Bue.IsRequiredFalse
Item.BueTrue
Item.Bue.ValueTrue
Item.KunBillede.SystemNameKunBillede
Item.KunBillede.Namekun billede
Item.KunBillede.TypeCheckbox
Item.KunBillede.IsRequiredFalse
Item.KunBilledeFalse
Item.KunBillede.ValueFalse
Item.Format.SystemNameFormat
Item.Format.NameStort tekst
Item.Format.TypeDropdown list
Item.Format.IsRequiredFalse
Item.Format
Item.Format.Value
Item.Baggrundsfarve.SystemNameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.NameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.TypeRadio button list
Item.Baggrundsfarve.IsRequiredFalse
Item.Baggrundsfarveblue
Item.Baggrundsfarve.Valueblue
Item.Overskrift.SystemNameOverskrift
Item.Overskrift.NameOverskrift
Item.Overskrift.TypeText
Item.Overskrift.IsRequiredFalse
Item.Overskrift
Item.Overskrift.Value
Item.Br_dtekst.SystemNameBr_dtekst
Item.Br_dtekst.NameBrødtekst
Item.Br_dtekst.TypeRich text
Item.Br_dtekst.IsRequiredFalse
Item.Br_dtekst<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="h2">&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Item.Br_dtekst.Value<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="h2">&nbsp;</h2> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;<br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Item.Billedfil.SystemNameBilledfil
Item.Billedfil.NameBilledfil
Item.Billedfil.TypeFile
Item.Billedfil.IsRequiredFalse
Item.Billedfil/Files/Images/artikler/fremsyn_5/05-Stine-Bosse-om-forholdet-mellem-mand-og-kvinde/03.jpg
Item.Billedfil.Value/Files/Images/artikler/fremsyn_5/05-Stine-Bosse-om-forholdet-mellem-mand-og-kvinde/03.jpg
Item.Placering.SystemNamePlacering
Item.Placering.NamePlacering
Item.Placering.TypeRadio button list
Item.Placering.IsRequiredFalse
Item.Placering5
Item.Placering.Value5
Item.FarveFoer.SystemNameFarveFoer
Item.FarveFoer.NameFarve før
Item.FarveFoer.TypeRadio button list
Item.FarveFoer.IsRequiredFalse
Item.FarveFoerwhite
Item.FarveFoer.Valuewhite
Item.FarveEfter.SystemNameFarveEfter
Item.FarveEfter.NameFarve efter
Item.FarveEfter.TypeRadio button list
Item.FarveEfter.IsRequiredFalse
Item.FarveEfterblue
Item.FarveEfter.Valueblue
Item.Billede.SystemNameBillede
Item.Billede.NameBillede
Item.Billede.TypeFile
Item.Billede.IsRequiredFalse
Item.Billede
Item.Billede.Value
Item.ParagraphHeader.SystemNameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.NameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.TypeText
Item.ParagraphHeader.IsRequiredFalse
Item.ParagraphHeaderBillede
Item.ParagraphHeader.ValueBillede
Global.PageId43
Global.ParagraphId310
Global.PagingPosition1
ParagraphImage
ParagraphModule
Template:DesignBaseUrl/Files/Templates/Designs/2015-tietgenbyen/
Loops
Item.Groups
Item.Fields
Item.Id.Options
Item.Sort.Options
Item.ItemInstanceType.Options
Item.Bue.Options
Item.KunBillede.Options
Item.Format.Options
Item.Baggrundsfarve.Options
Item.Overskrift.Options
Item.Br_dtekst.Options
Item.Billedfil.Options
Item.Placering.Options
Item.FarveFoer.Options
Item.FarveEfter.Options
Item.Billede.Options
Item.ParagraphHeader.Options

 

 

”Vi kvinder udretter ikke mirakler alene! Det er blandingen mellem kønnene
– blandingen af vores grund-DNA 
– der gør forskellen og udløser resultater
i bestyrelser og på direktionsgange!

 

 

 

Setting.defaulttrue
Setting.templateDesigns/2015-tietgenbyen/paragraph/full-width-section.cshtml
ParapgraphContainerSort5
ParagraphContainerSort5
ParagraphContainerCount6
ParagraphContainerIsFirstFalse
ParagraphContainerIsLastFalse
TemplateImageColumns0
ParagraphText
ParagraphImageHAlignleft
ParagraphImageVAligntop
ParagraphHeaderCitat
ParagraphID311
ParagraphPageID43
ParagraphGlobalID0
ParagraphContainerarticles
ParagraphImageClean
ParagraphImageLinkClean
ParagraphImageLinkAlt
ParagraphImageLinkTarget
ParagraphImageText
Item.ParagraphNameCitat
Item.SystemNameFullscreenSlide
Item.Id.SystemNameId
Item.Id.NameId
Item.Id.TypeText
Item.Id.IsRequiredFalse
Item.Id200
Item.Id.Value200
Item.Field.FirstFalse
Item.Field.LastTrue
Item.Sort.SystemNameSort
Item.Sort.NameSort
Item.Sort.TypeText
Item.Sort.IsRequiredFalse
Item.Sort3
Item.Sort.Value3
Item.ItemInstanceType.SystemNameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.NameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.TypeText
Item.ItemInstanceType.IsRequiredFalse
Item.ItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.Value
Item.Bue.SystemNameBue
Item.Bue.NameBue
Item.Bue.TypeCheckbox
Item.Bue.IsRequiredFalse
Item.BueTrue
Item.Bue.ValueTrue
Item.KunBillede.SystemNameKunBillede
Item.KunBillede.Namekun billede
Item.KunBillede.TypeCheckbox
Item.KunBillede.IsRequiredFalse
Item.KunBilledeFalse
Item.KunBillede.ValueFalse
Item.Format.SystemNameFormat
Item.Format.NameStort tekst
Item.Format.TypeDropdown list
Item.Format.IsRequiredFalse
Item.Format
Item.Format.Value
Item.Baggrundsfarve.SystemNameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.NameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.TypeRadio button list
Item.Baggrundsfarve.IsRequiredFalse
Item.Baggrundsfarveblue
Item.Baggrundsfarve.Valueblue
Item.Overskrift.SystemNameOverskrift
Item.Overskrift.NameOverskrift
Item.Overskrift.TypeText
Item.Overskrift.IsRequiredFalse
Item.Overskrift
Item.Overskrift.Value
Item.Br_dtekst.SystemNameBr_dtekst
Item.Br_dtekst.NameBrødtekst
Item.Br_dtekst.TypeRich text
Item.Br_dtekst.IsRequiredFalse
Item.Br_dtekst<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="h2">&rdquo;Vi kvinder udretter ikke mirakler alene! Det er blandingen mellem k&oslash;nnene
&ndash; blandingen af vores grund-DNA 
&ndash; der g&oslash;r forskellen og udl&oslash;ser resultater
i bestyrelser og p&aring; direktionsgange!</h2> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Item.Br_dtekst.Value<p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <h2 class="h2">&rdquo;Vi kvinder udretter ikke mirakler alene! Det er blandingen mellem k&oslash;nnene
&ndash; blandingen af vores grund-DNA 
&ndash; der g&oslash;r forskellen og udl&oslash;ser resultater
i bestyrelser og p&aring; direktionsgange!</h2> <p>&nbsp;<br /> <br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
Item.Billedfil.SystemNameBilledfil
Item.Billedfil.NameBilledfil
Item.Billedfil.TypeFile
Item.Billedfil.IsRequiredFalse
Item.Billedfil
Item.Billedfil.Value
Item.Placering.SystemNamePlacering
Item.Placering.NamePlacering
Item.Placering.TypeRadio button list
Item.Placering.IsRequiredFalse
Item.Placering5
Item.Placering.Value5
Item.FarveFoer.SystemNameFarveFoer
Item.FarveFoer.NameFarve før
Item.FarveFoer.TypeRadio button list
Item.FarveFoer.IsRequiredFalse
Item.FarveFoerblue
Item.FarveFoer.Valueblue
Item.FarveEfter.SystemNameFarveEfter
Item.FarveEfter.NameFarve efter
Item.FarveEfter.TypeRadio button list
Item.FarveEfter.IsRequiredFalse
Item.FarveEfterwhite
Item.FarveEfter.Valuewhite
Item.Billede.SystemNameBillede
Item.Billede.NameBillede
Item.Billede.TypeFile
Item.Billede.IsRequiredFalse
Item.Billede
Item.Billede.Value
Item.ParagraphHeader.SystemNameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.NameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.TypeText
Item.ParagraphHeader.IsRequiredFalse
Item.ParagraphHeaderCitat
Item.ParagraphHeader.ValueCitat
Global.PageId43
Global.ParagraphId311
Global.PagingPosition1
ParagraphImage
ParagraphModule
Template:DesignBaseUrl/Files/Templates/Designs/2015-tietgenbyen/
Loops
Item.Groups
Item.Fields
Item.Id.Options
Item.Sort.Options
Item.ItemInstanceType.Options
Item.Bue.Options
Item.KunBillede.Options
Item.Format.Options
Item.Baggrundsfarve.Options
Item.Overskrift.Options
Item.Br_dtekst.Options
Item.Billedfil.Options
Item.Placering.Options
Item.FarveFoer.Options
Item.FarveEfter.Options
Item.Billede.Options
Item.ParagraphHeader.Options

Se nu diversiteten i arbejdsstyrken som en fordel!

Stine spår, at Danmark får store problemer i det vækstlag, der meget gerne skulle ramme vores økonomi i de kommende år. Problemerne opstår, hvis ikke vi ser diversiteten i arbejdsstyrken som en kæmpe fordel:

”Jeg kan bestemt sagtens forstå, hvis man som etnisk dansk sidder på sidelinjen og føler sig overhalet af andre, som kommer hertil og tager arbejdet fra dem. Der er efter min mening flere veje at gå for at løse den problematik:

 
  1. Det ene handler om, at alle skal føle, at de har en god adgang til at opnå uddannelse hele livet. Det betyder, at hvis du sidder i et job, der bliver skåret væk, skal du kunne omskoles til at komme ind på arbejdsmarkedet i en ny funktion. Netop denne form for socialt ansvar skal vi investere rigtig mange penge i, fordi vores samlede skattebetalende arbejdsstyrke er med til at sikre det danske velfærdssamfund.
  2. Det andet, der ligger mig meget på sinde, er, at vi som samfund SKAL sikre de mennesker, der pludselig bliver ramt af en grad af uarbejdsdygtighed på grund af sygdom eller ulykke. Mennesker, som falder ind under kategorien ikke egnet i forhold til arbejdsmarkedet. Både det private og det offentlige. De mennesker sikrer vi bedst ved at skabe rum for social-økonomiske arbejdspladser, hvor du stadigvæk er på job. Dog under særlige vilkår.
 

Som samfund er vi nødt til at være vildt optaget af at udvikle fremtidens faglige og menneskelige kompetencer! Det gør vi på disse to måder. Samtidig er vi også nødt til at være optaget af at øge den skattebetalende arbejdsstyrke ved hurtigst muligt at integrere de mennesker, der kommer hertil, på arbejdsmarkedet. Det er vanvittig vigtigt!” 


Plads til andre kulturer

Stine er stor fortaler for, at vi gør plads til andre kulturer i virksomhederne. Særligt, fordi det oftest er en win-win for den fremmede og for virksomheden: ”At vi gør plads til andre kulturer i en virksomhed kræver ikke meget mere end innovativ tænkning og et godt igangsætter-gen. Eksempelvis som på Djursland, hvor danske håndværkere har hjulpet håndværkuddannede flygtninge ind på arbejdsmarkedet ved sammen at restaurere gamle huse til indlogering af flygtning. Et initiativ, som gør, at flygtningene allerede fra dag ét bidrager til det danske samfund!” 


Lederskab kalder på ansvarlighed

Ifølge Stine selv er lederskab ikke er en værktøjskasse, man kan købe sig til. Lederskab handler om at ville andre mennesker noget. ”Hvordan ser du det lederskab, du beskriver, i forhold til dine tanker om inklusion?” spørger vi.

Stine holder en kort pause. Hun smiler: ”Forestil dig Steve Jobs. Indbegrebet af Apple. Da han levede, var han så optaget af at give slutkunden det bedste, at han kunne nedlægge en hel afdeling i hysteri, hvis ikke de dansede efter hans pibe. Og selvom han også tromlede mennesker ned, er der noget fascinerende i at ville sine kunder og medarbejdere helt oprigtigt. Udelukkende at se værdien i mennesker og samtidig være fuldstændig farveblind i måden at anskue dem på. Så farveblind, at du vitterligt ikke kan se, hvilken farve andre mennesker her. Eller hvilken kulturbaggrund vedkommen har med i bagagen.

Tænk, hvis alle så mennesker som Steve Jobs. Tænk, hvis vi udelukkende koncentrerede os om, hvad mennesker indeholder som mennesker i forhold til givne kompetencer,” slutter Stine Bosse. 

Setting.defaulttrue
Setting.templateDesigns/2015-tietgenbyen/paragraph/full-width-section.cshtml
ParapgraphContainerSort6
ParagraphContainerSort6
ParagraphContainerCount6
ParagraphContainerIsFirstFalse
ParagraphContainerIsLastTrue
TemplateImageColumns0
ParagraphText
ParagraphImageHAlignleft
ParagraphImageVAligntop
ParagraphHeaderSe nu diversiteten i arbejdsstyrken som en fordel!
ParagraphID312
ParagraphPageID43
ParagraphGlobalID0
ParagraphContainerarticles
ParagraphImageClean
ParagraphImageLinkClean
ParagraphImageLinkAlt
ParagraphImageLinkTarget
ParagraphImageText
Item.ParagraphNameSe nu diversiteten i arbejdsstyrken som en fordel!
Item.SystemNameFullscreenSlide
Item.Id.SystemNameId
Item.Id.NameId
Item.Id.TypeText
Item.Id.IsRequiredFalse
Item.Id201
Item.Id.Value201
Item.Field.FirstFalse
Item.Field.LastTrue
Item.Sort.SystemNameSort
Item.Sort.NameSort
Item.Sort.TypeText
Item.Sort.IsRequiredFalse
Item.Sort4
Item.Sort.Value4
Item.ItemInstanceType.SystemNameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.NameItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.TypeText
Item.ItemInstanceType.IsRequiredFalse
Item.ItemInstanceType
Item.ItemInstanceType.Value
Item.Bue.SystemNameBue
Item.Bue.NameBue
Item.Bue.TypeCheckbox
Item.Bue.IsRequiredFalse
Item.BueFalse
Item.Bue.ValueFalse
Item.KunBillede.SystemNameKunBillede
Item.KunBillede.Namekun billede
Item.KunBillede.TypeCheckbox
Item.KunBillede.IsRequiredFalse
Item.KunBilledeFalse
Item.KunBillede.ValueFalse
Item.Format.SystemNameFormat
Item.Format.NameStort tekst
Item.Format.TypeDropdown list
Item.Format.IsRequiredFalse
Item.Format
Item.Format.Value
Item.Baggrundsfarve.SystemNameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.NameBaggrundsfarve
Item.Baggrundsfarve.TypeRadio button list
Item.Baggrundsfarve.IsRequiredFalse
Item.Baggrundsfarvewhite
Item.Baggrundsfarve.Valuewhite
Item.Overskrift.SystemNameOverskrift
Item.Overskrift.NameOverskrift
Item.Overskrift.TypeText
Item.Overskrift.IsRequiredFalse
Item.Overskrift
Item.Overskrift.Value
Item.Br_dtekst.SystemNameBr_dtekst
Item.Br_dtekst.NameBrødtekst
Item.Br_dtekst.TypeRich text
Item.Br_dtekst.IsRequiredFalse
Item.Br_dtekst<h2 class="h2">Se nu diversiteten i arbejdsstyrken som en fordel!</h2> <p>Stine sp&aring;r, at Danmark f&aring;r store problemer i det v&aelig;kstlag, der meget gerne skulle ramme vores &oslash;konomi i de kommende &aring;r. Problemerne opst&aring;r, hvis ikke vi ser diversiteten i arbejdsstyrken som en k&aelig;mpe fordel:<br /> <br /> &rdquo;Jeg kan bestemt sagtens forst&aring;, hvis man som etnisk dansk sidder p&aring; sidelinjen og f&oslash;ler sig overhalet af andre, som kommer hertil og tager arbejdet fra dem. Der er efter min mening flere veje at g&aring; for at l&oslash;se den problematik:</p> <div>&nbsp;</div> <ol> <li>Det ene handler om, at alle skal f&oslash;le, at de har en god adgang til at opn&aring; uddannelse hele livet. Det betyder, at hvis du sidder i et job, der bliver sk&aring;ret v&aelig;k, skal du kunne omskoles til at komme ind p&aring; arbejdsmarkedet i en ny funktion. Netop denne form for socialt ansvar skal vi investere rigtig mange penge i, fordi vores samlede skattebetalende arbejdsstyrke er med til at sikre det danske velf&aelig;rdssamfund.</li> <li>Det andet, der ligger mig meget p&aring; sinde, er, at vi som samfund SKAL sikre de mennesker, der pludselig bliver ramt af en grad af uarbejdsdygtighed p&aring; grund af sygdom eller ulykke. Mennesker, som falder ind under kategorien ikke egnet i forhold til arbejdsmarkedet. B&aring;de det private og det offentlige. De mennesker sikrer vi bedst ved at skabe rum for social-&oslash;konomiske arbejdspladser, hvor du stadigv&aelig;k er p&aring; job. Dog under s&aelig;rlige vilk&aring;r.</li> </ol> <div>&nbsp;</div> <p>Som samfund er vi n&oslash;dt til at v&aelig;re vildt optaget af at udvikle fremtidens faglige og menneskelige kompetencer! Det g&oslash;r vi p&aring; disse to m&aring;der. Samtidig er vi ogs&aring; n&oslash;dt til at v&aelig;re optaget af at &oslash;ge den skattebetalende arbejdsstyrke ved hurtigst muligt at integrere de mennesker, der kommer hertil, p&aring; arbejdsmarkedet. Det er vanvittig vigtigt!&rdquo;&nbsp;</p> <div><i><br /> </i></div> <h2 class="h2">Plads til andre kulturer</h2> <p>Stine er stor fortaler for, at vi g&oslash;r plads til andre kulturer i virksomhederne. S&aelig;rligt, fordi det oftest er en win-win for den fremmede og for virksomheden: &rdquo;At vi g&oslash;r plads til andre kulturer i en virksomhed kr&aelig;ver ikke meget mere end innovativ t&aelig;nkning og et godt igangs&aelig;tter-gen. Eksempelvis som p&aring; Djursland, hvor danske h&aring;ndv&aelig;rkere har hjulpet h&aring;ndv&aelig;rkuddannede flygtninge ind p&aring; arbejdsmarkedet ved sammen at restaurere gamle huse til indlogering af flygtning. Et initiativ, som g&oslash;r, at flygtningene allerede fra dag &eacute;t bidrager til det danske samfund!&rdquo;&nbsp;</p> <div><i><br /> </i></div> <h2 class="h2"><i>Lederskab kalder p&aring;&nbsp;ansvarlighed</i></h2> <p>If&oslash;lge Stine selv er lederskab ikke er en v&aelig;rkt&oslash;jskasse, man kan k&oslash;be sig til. Lederskab handler om at ville andre mennesker noget. &rdquo;Hvordan ser du det lederskab, du beskriver, i forhold til dine tanker om inklusion?&rdquo; sp&oslash;rger vi.<br /> <br /> Stine holder en kort pause. Hun smiler: &rdquo;Forestil dig Steve Jobs. Indbegrebet af Apple. Da han levede, var han s&aring; optaget af at give slutkunden det bedste, at han kunne nedl&aelig;gge en hel afdeling i hysteri, hvis ikke de dansede efter hans pibe. Og selvom han ogs&aring; tromlede mennesker ned, er der noget fascinerende i at ville sine kunder og medarbejdere helt oprigtigt. Udelukkende at se v&aelig;rdien i mennesker og samtidig v&aelig;re fuldst&aelig;ndig farveblind i m&aring;den at anskue dem p&aring;. S&aring; farveblind, at du vitterligt ikke kan se, hvilken farve andre mennesker her. Eller hvilken kulturbaggrund vedkommen har med i bagagen.<br /> <br /> T&aelig;nk, hvis alle s&aring; mennesker som Steve Jobs. T&aelig;nk, hvis vi udelukkende koncentrerede os om, hvad mennesker indeholder som mennesker i forhold til givne kompetencer,&rdquo; slutter Stine Bosse.&nbsp;</p>
Item.Br_dtekst.Value<h2 class="h2">Se nu diversiteten i arbejdsstyrken som en fordel!</h2> <p>Stine sp&aring;r, at Danmark f&aring;r store problemer i det v&aelig;kstlag, der meget gerne skulle ramme vores &oslash;konomi i de kommende &aring;r. Problemerne opst&aring;r, hvis ikke vi ser diversiteten i arbejdsstyrken som en k&aelig;mpe fordel:<br /> <br /> &rdquo;Jeg kan bestemt sagtens forst&aring;, hvis man som etnisk dansk sidder p&aring; sidelinjen og f&oslash;ler sig overhalet af andre, som kommer hertil og tager arbejdet fra dem. Der er efter min mening flere veje at g&aring; for at l&oslash;se den problematik:</p> <div>&nbsp;</div> <ol> <li>Det ene handler om, at alle skal f&oslash;le, at de har en god adgang til at opn&aring; uddannelse hele livet. Det betyder, at hvis du sidder i et job, der bliver sk&aring;ret v&aelig;k, skal du kunne omskoles til at komme ind p&aring; arbejdsmarkedet i en ny funktion. Netop denne form for socialt ansvar skal vi investere rigtig mange penge i, fordi vores samlede skattebetalende arbejdsstyrke er med til at sikre det danske velf&aelig;rdssamfund.</li> <li>Det andet, der ligger mig meget p&aring; sinde, er, at vi som samfund SKAL sikre de mennesker, der pludselig bliver ramt af en grad af uarbejdsdygtighed p&aring; grund af sygdom eller ulykke. Mennesker, som falder ind under kategorien ikke egnet i forhold til arbejdsmarkedet. B&aring;de det private og det offentlige. De mennesker sikrer vi bedst ved at skabe rum for social-&oslash;konomiske arbejdspladser, hvor du stadigv&aelig;k er p&aring; job. Dog under s&aelig;rlige vilk&aring;r.</li> </ol> <div>&nbsp;</div> <p>Som samfund er vi n&oslash;dt til at v&aelig;re vildt optaget af at udvikle fremtidens faglige og menneskelige kompetencer! Det g&oslash;r vi p&aring; disse to m&aring;der. Samtidig er vi ogs&aring; n&oslash;dt til at v&aelig;re optaget af at &oslash;ge den skattebetalende arbejdsstyrke ved hurtigst muligt at integrere de mennesker, der kommer hertil, p&aring; arbejdsmarkedet. Det er vanvittig vigtigt!&rdquo;&nbsp;</p> <div><i><br /> </i></div> <h2 class="h2">Plads til andre kulturer</h2> <p>Stine er stor fortaler for, at vi g&oslash;r plads til andre kulturer i virksomhederne. S&aelig;rligt, fordi det oftest er en win-win for den fremmede og for virksomheden: &rdquo;At vi g&oslash;r plads til andre kulturer i en virksomhed kr&aelig;ver ikke meget mere end innovativ t&aelig;nkning og et godt igangs&aelig;tter-gen. Eksempelvis som p&aring; Djursland, hvor danske h&aring;ndv&aelig;rkere har hjulpet h&aring;ndv&aelig;rkuddannede flygtninge ind p&aring; arbejdsmarkedet ved sammen at restaurere gamle huse til indlogering af flygtning. Et initiativ, som g&oslash;r, at flygtningene allerede fra dag &eacute;t bidrager til det danske samfund!&rdquo;&nbsp;</p> <div><i><br /> </i></div> <h2 class="h2"><i>Lederskab kalder p&aring;&nbsp;ansvarlighed</i></h2> <p>If&oslash;lge Stine selv er lederskab ikke er en v&aelig;rkt&oslash;jskasse, man kan k&oslash;be sig til. Lederskab handler om at ville andre mennesker noget. &rdquo;Hvordan ser du det lederskab, du beskriver, i forhold til dine tanker om inklusion?&rdquo; sp&oslash;rger vi.<br /> <br /> Stine holder en kort pause. Hun smiler: &rdquo;Forestil dig Steve Jobs. Indbegrebet af Apple. Da han levede, var han s&aring; optaget af at give slutkunden det bedste, at han kunne nedl&aelig;gge en hel afdeling i hysteri, hvis ikke de dansede efter hans pibe. Og selvom han ogs&aring; tromlede mennesker ned, er der noget fascinerende i at ville sine kunder og medarbejdere helt oprigtigt. Udelukkende at se v&aelig;rdien i mennesker og samtidig v&aelig;re fuldst&aelig;ndig farveblind i m&aring;den at anskue dem p&aring;. S&aring; farveblind, at du vitterligt ikke kan se, hvilken farve andre mennesker her. Eller hvilken kulturbaggrund vedkommen har med i bagagen.<br /> <br /> T&aelig;nk, hvis alle s&aring; mennesker som Steve Jobs. T&aelig;nk, hvis vi udelukkende koncentrerede os om, hvad mennesker indeholder som mennesker i forhold til givne kompetencer,&rdquo; slutter Stine Bosse.&nbsp;</p>
Item.Billedfil.SystemNameBilledfil
Item.Billedfil.NameBilledfil
Item.Billedfil.TypeFile
Item.Billedfil.IsRequiredFalse
Item.Billedfil
Item.Billedfil.Value
Item.Placering.SystemNamePlacering
Item.Placering.NamePlacering
Item.Placering.TypeRadio button list
Item.Placering.IsRequiredFalse
Item.Placering3
Item.Placering.Value3
Item.Billede.SystemNameBillede
Item.Billede.NameBillede
Item.Billede.TypeFile
Item.Billede.IsRequiredFalse
Item.Billede
Item.Billede.Value
Item.ParagraphHeader.SystemNameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.NameParagraphHeader
Item.ParagraphHeader.TypeText
Item.ParagraphHeader.IsRequiredFalse
Item.ParagraphHeaderSe nu diversiteten i arbejdsstyrken som en fordel!
Item.ParagraphHeader.ValueSe nu diversiteten i arbejdsstyrken som en fordel!
Global.PageId43
Global.ParagraphId312
Global.PagingPosition1
ParagraphImage
ParagraphModule
Template:DesignBaseUrl/Files/Templates/Designs/2015-tietgenbyen/
Loops
Item.Groups
Item.Fields
Item.Id.Options
Item.Sort.Options
Item.ItemInstanceType.Options
Item.Bue.Options
Item.KunBillede.Options
Item.Format.Options
Item.Baggrundsfarve.Options
Item.Overskrift.Options
Item.Br_dtekst.Options
Item.Billedfil.Options
Item.Placering.Options
Item.Billede.Options
Item.ParagraphHeader.Options

Stine Bosse om forholdet mellem mand og kvinde

Stine Bosse om forholdet mellem mand og kvinde

Interview med Niels Duedahl, CEO SE

Interview med Niels Duedahl, CEO SE

Company karma, begejstring og engagement

Company karma, begejstring og engagement

God trivsel er god bundlinje!

På besøg hos Danmarks sundeste virksomhed.

læs mere
God trivsel er god bundlinje!

Når Touren (måske) kommer forbi

Hvad vil det betyde for Odense, hvis Tour de France kommer forbi?

læs mere
Når Touren (måske) kommer forbi

Fra omklædningsrummet til direktionsgangen

Hvad tager idrætsfolk med i sportstasken, når de sætter kursen mod erhvervslivet?

læs mere
Fra omklædningsrummet til direktionsgangen

Altid brændende i troen

Hvad der sker, når hardcore business møder sportens værdier og traditioner?

læs mere
Altid brændende i troen

Hyld heltene og tag ved lære af succes

Hvordan tiltrækker, udvikler og fastholder vi de rigtige talenter til virksomheden?

læs mere
Hyld heltene og tag ved lære af succes

Lad der gå sport i arbejdet

Der er masser af inspiration at hente for virksomheder i træningslokalerne.

læs mere
Lad der gå sport i arbejdet

Kan man spinde guld på sportsstjerner?

Hvad har samarbejdet med Christiano Ronaldo betydet for JBS?

læs mere
Kan man spinde guld på sportsstjerner?

Så du den digitale dækrøg?

Estland har etableret verdens mest digitaliserede samfund.

læs mere
Så du den digitale dækrøg?

'Come Together' og få gang i væksten

Liverpool har knoklet sig ud af et image som Englands baggård med arbejdsløshed og industrielt forfald til en position som kulturelt flagskib, og det har medført en eksplosiv vækst i både erhverv, detailhandel og turisme. Læs her hvordan.

læs mere
'Come Together' og få gang i væksten

Odenses moderne eventyr handler om netværk

Prinser og prinsesser er erstattet af robotter og ildsjæle i Odense.

læs mere
Odenses moderne eventyr handler om netværk

Lakridskongen Johan Bülow

Fordelen ved at starte som iværksætter som helt ung er, at man er frygtløs.

læs mere
Lakridskongen Johan Bülow

Intelligente og nørdede apps

David Guldager fra TV2 Bep præsenterer de bedste apps og gadgets til virksomheder.

læs mere
Intelligente og nørdede apps

Jimmy Maymann Holler

Den danske CEO for verdens største internetmedie rapporterer fra New York.

læs mere
Jimmy Maymann Holler